Daily Archives: 31/10/2011

19.ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЇ

Рівень інвестицій робить істотний вплив на обсяг національного виробництва і темпи його зростання. Будівництво нових підприємств, зведення житлових будинків, прокладення доріг, а отже, і створення нових робочих місць залежать від процесу інвестування, або капиталообразования. Слід мати на увазі, що інвестиції … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

5. Полилогизм і розуміння

Деякі прибічники марксистських і расистських догматів інтерпретують эпистемологические навчання своїх партій особливим чином. Вони готові визнати, що логічна структура розуму єдина у усіх рас, націй і класів. Марксизм або расизм, стверджують вони, ніколи не намагалися заперечувати цей неспростовний факт. Все, … Continue reading

Posted in ЕКОНОМІЧНА НАУКА І БУНТ ПРОТИ РОЗУМУ | Коментування вимкнено

19. Золотий стандарт

Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей із-за їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологически необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується як гроші суть просто … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

15.ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ І КОНТРОЛЮ

Мотивація(стимулювання) - управлінська діяльність, процес спонукання до вибору того або іншого типу поведінки залежно від сили дії стимулів, мотивів і від очікуваних результатів. Можливості мотивації : дозволяє розкрити потенційні можливості персоналу управління і збільшити міру їх використання. Основні принципи мотивації … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

4. Співвідношення дій в часі

Дві дії індивіда ніколи не є синхронними; їх тимчасове відношення це відношення раніше і пізніше. Дії різних індивідів можуть вважатися синхронними лише у світлі фізичних методів виміру часу. Синхронність є праксиологическим поняттям тільки відносно погоджених зусиль різних діючих людей[Щоб уникнути … Continue reading

Posted in ЧАС | Коментування вимкнено

58.КРИВА ЛАФЕРА

Податкова система, побудована з урахуванням податкових пільг і раціональних податкових ставок, забезпечує дію стимулюючої функції розвитку виробництва і збільшення податкової бази. Навпаки, невиправдане збільшення ставок створює умови зниження обсягів виробництва і «відходу» від сплати податків. Прикладом великомасштабних заходів по стимулюванню … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

39.СУЧАСНА КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА

Кредитно-грошова система - це сукупність кредитних стосунків, форм і методів кредитування, здійснюваних кредитно-фінансовими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості, платності і зворотності. Сучасна кредитно-грошова система держави складається з банківської системи(Центробанк … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

4. Расистський полилогизм

Марксистський полилогизм безплідний паліатив для порятунку неспроможної теорії соціалізму. Його спроби замінити логічне міркування інтуїцією спираються на поширені забобони. Але саме це приводить марксистський полилогизм і його відгалуження, так звану соціологію знання, в непримиренний антагонізм з наукою і розумом. З … Continue reading

Posted in ЕКОНОМІЧНА НАУКА І БУНТ ПРОТИ РОЗУМУ | Коментування вимкнено

18. Инфляционистский погляд на історію

Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, чим попит на гроші. Падіння купівельної … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

Ринкова економіка не поважає державних кордонів

Ринкова економіка не поважає державних кордонів. Її поле дії весь світ. Термін Volkswirtschaft* довгий час використовувався німецькими поборниками всесильного уряду. Значно пізніше англійці і французи заговорили про British economy** і l'conomie franaise*** як відмінних від економік інших країн. Але ні … Continue reading

Posted in ПРЕДМЕТ І МЕТОД КАТАЛЛАКТИКИ | Коментування вимкнено

4. Економічний розрахунок і ринок

Неприпустимо змішувати кількісне трактування економічних проблем з кількісними методами, вживаними при обговоренні проблем зовнішнього світу фізичних і хімічних подій. Відмінна риса економічного розрахунку полягає в тому, що він не пов'язаний з чим-небудь, що можна охарактеризувати як вимір. Процес виміру полягає … Continue reading

Posted in ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ БЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ | Коментування вимкнено

6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії

Щоб належним чином оцінити ідею, що диференціальні рівняння математичної економічної теорії можна використати в соціалістичному економічному розрахунку, ми повинні згадати, що насправді означають ці рівняння. Розробляючи ідеальну конструкцію рівномірно функціонуючої економіки, ми припустили, що усі чинники виробництва використовуються таким чином, … Continue reading

Posted in НЕМОЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ СОЦІАЛІЗМІ | Коментування вимкнено

18.СПОЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ

Суть споживання як стадії процесу відтворення полягає в індивідуальному і спільному використанні населенням споживчих благ в цілях задоволення матеріальних і духовних потреб людей. При розгляді споживання як елементу сукупного попиту йдеться про витрати домашніх господарств на купівлю товарів і послуг. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Планування - управлінська діяльність, яка поєднує в собі функції ухвалення рішень, целеполагания, прогнозування(включаючи аналіз). Планування(у вузькому сенсі) - процес по розробці системи заходів, спрямованих на досягнення певної мети. Планування на мікрорівні(у рамках конкретної організації) включає сукупність бізнес-планів, короткострокових програм, які … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено