Daily Archives: 30/10/2011

5. Конфлікти нашої епохи

Популярна точка зору бачить джерело конфліктів, які у наш час призводять до громадянських і міжнародних воєн, в зіткненні економічних інтересів, властивих ринковій економіці. Громадянська війна це повстання експлуатованих мас проти експлуатуючих класів. Міжнародна війна це бунт незаможних країн проти тих … Continue reading

Posted in ГАРМОНІЯ І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ | Коментування вимкнено

17.СУКУПНИЙ ПОПИТ

У макроекономіці під сукупним попитом розуміються заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених в національній економіці. Відповідно до розподілу витрат між окремими секторами економіки у складі сукупного попиту виділяють наступні основні елементи: –споживчі … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

30.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РІВНЕМ СТАНДАРТНОСТІ І ЗА ОЗНАКОЮ МАСШТАБНОСТІ

Класифікація управлінських рішень залежно від рівня стандартності, типовості, наявності або відсутності аналогів : 1) запрограмовані(структуровані); 2) незапрограмовані(слабо структуровані). Запрограмовані рішення відрізняються відпрацьованою моделлю, що включає стандартні, звичні процедури їх вироблення і обгрунтування. Алгоритм рішення відомий заздалегідь і слід тільки пристосувати … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

Привілеї і квазіпривілеї

Обмеження, які закони і інститути накладають на свободу вибору і дії, не завжди настільки нездоланні, що за певних умов їх не можна пересилити. Деяким улюбленчикам може бути дароване звільнення від зобов'язань, що зв'язують інших людей, у вигляді виняткового привілею або … Continue reading

Posted in ДАНІ РИНКУ | Коментування вимкнено

89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ

Оборотність валюти, або її конвертована, є важливим параметром інтеграції економіки у світове господарство. Під конвертованою розуміють гарантовану можливість обміну національної валюти на іноземні по валютному курсу, що реально складається на ринку. Визначальним принципом при оцінці характеру оборотності валют є міра … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Робота тварин і рабів

Для людини тварини є матеріальним чинником виробництва. Можливо, одного разу з міркувань моралі люди стануть поводитися з тваринами м'якше. Поки ж людина не залишає тварин без нагляду і не дозволяє їм поводитися як заманеться, він завжди поводиться з ними як … Continue reading

Posted in РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА | Коментування вимкнено

4. Мелиоризм і ідея прогресу

Поняття прогресу і деградації мають сенс тільки в телеологічній системі мислення. У такого роду системі розумно називати рух у бік переслідуваної мети прогресом, а рух в протилежному напрямі деградацією. Без посилання на дії певного агента і конкретну мету ці поняття … Continue reading

Posted in РОЛЬ ІДЕЙ | Коментування вимкнено

57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Податок - це примусово що вилучаються державою або місцевою владою засоби з фізичних і юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Ці збори робляться на основі державного законодавства. У сучасних умовах податки виконують дві основні функції: фіскальну і економічну. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Дві групи методів дослідження систем управління : 1.Теоретичні: а) методи дедукції і індукції - отримання знань про об'єкт шляхом логічних висновків: від частки до загального(індукція) або від загального до окремого(дедукція), або третій метод - від частки до окремого(трансдукція), але він … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

14. Ціни і виробництво

На вільному ринку процес встановлення цін направляє виробництво туди, де воно краще всього служить бажанням споживачів, вираженим через ринок. Тільки у разі монопольних цін монополісти здатні в обмежених межах відхилити виробництво від заданого напряму з вигодою для себе. Ціни визначають, … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

Помилки негрошових пояснень циклів виробництва

Досліджуючи марні спроби пояснити циклічні коливання виробництва за допомогою негрошової теорії, передусім слід підкреслити один момент, який досі незаслужено ігнорувався. Свого часу існували теорії, для яких відсоток був усього лише ціною, що сплачується за отримання у своє розпорядження певної кількості … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено