Daily Archives: 28/10/2011

56.МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі і виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Фінансовою базою місцевих органів влади … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інновації відбивають механізм розвитку соціальних систем будь-якого типу. Основні властивості соціальних інновацій : 1)цілеспрямованість змін. Інновації обернені на досягнення конкретного результату, який виправдовує їх застосування. Мета інновацій - підвищення ефективності організації; 2)якісний характер змін. Якісні зміни системи роблять максимальний вплив … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

3. Кінець интервенционизма

Інтервенціоністська інтерлюдія повинна закінчитися, оскільки интервенционизм не може створити стійку систему соціальної організації. Тому є три причини. Перша: обмежувальні заходи завжди обмежують обсяг виробництва і кількість благ, доступних для споживання. Які б аргументи не висувалися на користь певних обмежень і … Continue reading

Posted in КРИЗА ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА | Коментування вимкнено

86.ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Платіжний баланс є одним з основних інструментів макроекономічного аналізу і прогнозування. Платіжний баланс - це співвідношення фактичних платежів, зроблених цією країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період часу. Дані платіжного балансу відбивають, як впродовж звітного … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)

Технологія узгодження проекту рішення з виконавцями(6-й етап) складається з наступних основних кроків: Крок 1. Встановлення переліку виконавців, які братимуть участь в реалізації рішення. Визначення відповідальних осіб. Крок 2. Доведення проекту рішення до зацікавлених осіб. Надання їм усій необхідній інформації. Крок … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм

Ідеї гильдейского соціалізму і корпоративізму ведуть своє походження від двох різних напрямів думки. Прихильники середньовічних інститутів давно хвалять видатні достоїнства гільдій. Все, що було необхідно, щоб позбавитися від так званих вад ринкової економіки, це просто повернутися до випробуваних методів минулого. … Continue reading

Posted in СИНДИКАЛІЗМ І КОРПОРАТИВІЗМ | Коментування вимкнено

4. Обмежувальні заходи як економічна система

Як було показано, в деяких випадках обмежувальні заходи можуть досягти переслідувану мету. Якщо ті, хто прибігає до цього заходу, думають, що досягнення цієї мети важливіше, ніж збиток, що наноситься обмеженням, тобто скороченням кількості матеріальних благ, призначених для споживання, те використання … Continue reading

Posted in ОБМЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено