Daily Archives: 22/10/2011

5. Соціальна справедливість

Принаймні в одному відношенні сучасні пропагандисти добробуту перевершують більшість старих шкіл соціалістів і реформаторів. Вони більше не роблять упор на концепції соціальної справедливості, довільним приписам якої люди повинні підкорятися, якими б катастрофічними не були їх наслідки. Тут пропагандисти добробуту розділяють … Continue reading

Posted in ПРИНЦИП ДОБРОБУТУ VERSUS ПРИНЦИПУ РИНКУ | Коментування вимкнено

14. Платіжні баланси

Зіставлення грошового еквіваленту усіх доходів і витрат індивіда або групи індивідів за певний період часу називається платіжним балансом. Кредит балансу завжди дорівнює дебету балансу. Якщо ми хочемо упізнати положення індивіда в системі ринкової економіки, ми повинні подивитися на його платіжний … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

6. Пряме втручання держави в споживання

Досліджуючи економічні проблеми интервенционизма, ми не повинні вивчати ті дії держави, метою яких є дія безпосередньо на вибір споживачем споживчих товарів. Будь-який акт державного втручання у виробництво повинен робити непрямий вплив на споживання. Оскільки втручання держави міняє стан ринку, то … Continue reading

Posted in ДЕРЖАВА І РИНОК | Коментування вимкнено

Історія природи і людська історія

Космогонія, геологія, історія біологічних змін є історичними дисциплінами, коли вони вивчають унікальні події у минулому. Проте вони оперують виключно пізнавальними засобами природних наук і не випробовують нужди в розумінні. Лише зрідка вони користуються дуже наближеними чисельними оцінками. Але ці оцінки … Continue reading

Posted in ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЛЮДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ | Коментування вимкнено

25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)

1-й етап - розумова, творча діяльність керівника. Вхід 1-го етапу - виникла проблема або поставлене вищестоящим керівником завдання, яке необхідно утямити. Після цього слід виробити попереднє рішення на створення процесу вироблення рішення і групи вироблення пропозицій в рішення. Виходи 1 … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

Міф про землю

Романтики засуджують економічні теорії, що стосуються землі, за їх утилітаристську обмеженість. Економісти, говорять вони, дивляться на землю з точки зору бездушного спекулянта, що зводить усі вічні цінності до грошей і прибутку. Насправді земля це значно більше, чим просто чинник виробництва. … Continue reading

Posted in ПЕРВИННІ ЧИННИКИ ВИРОБНИЦТВА, НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ | Коментування вимкнено

6. Свобода

Філософи і правознавці доклали немало зусиль, щоб визначити концепцію особистої(freedom) і політичної(liberty) свободи. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тому ступені, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були і такі, хто … Continue reading

Posted in ПРЕДМЕТ І МЕТОД КАТАЛЛАКТИКИ | Коментування вимкнено

5. Конкуренція

У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Кошти для існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості харчування. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця у … Continue reading

Posted in ПРЕДМЕТ І МЕТОД КАТАЛЛАКТИКИ | Коментування вимкнено

12.МЕТА УПРАВЛІННЯ

Ключові визначення мети управління : 1) стан об'єкту управління, яке задовольняє потреби системи, що управляє; 2) суб'єктивне представлення особи, що відповідає за вибір управління, про ті мотиви, якими слід керуватися при виборі дій, що управляють; 3) бажаний стан або рух … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено