Daily Archives: 21/10/2011

82.ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХ ТИПИ

У останні десятиліття отримала широке поширення нова форма зовнішньоекономічних стосунків у вигляді створення на території країни вільних економічних зон. СЭЗ є обмеженим районом, частиною території країни, в межах якої діє пільговий режим господарювання і зовнішньоекономічної діяльності, підприємствам надана ширша свобода … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

13. Розміри і структура залишків готівки

Уся сума грошей і заступників грошей зберігається в залишках готівки індивідів і фірм. Доля кожного визначається граничною корисністю. Усі прагнуть тримати певну долю свого сукупного багатства в готівковій формі. Від надлишку готівки позбавляються шляхом збільшення покупок, а недолік готівки усувається … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

11. Цінова дискримінація з боку покупця

Тоді як монопольний покупець не може встановлювати монопольні ціни і отримувати монопольні доходи, інше положення склалося з ціновою дискримінацією. Для появи на вільному ринку цінової дискримінації з боку монопольного покупця потрібно одну умову: повне неуцтво продавця відносно стану ринку. Оскільки … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

8. Концептуалізація і розуміння

Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація(сonception) і розуміння-інтерпретація(understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксиологическое пізнання понятійне. Праксиология звертається до необхідних … Continue reading

Posted in ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЛЮДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ | Коментування вимкнено

2. Эпистемологические проблеми загальної теорії людської діяльності

У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії … Continue reading

Posted in Вступ | Коментування вимкнено

24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ

Ухвалення рішення - складний і відповідальний етап процесу управління, що полягає у виборі найбільш раціонального шляху досягнення встановленої мети. Ознаки управлінського рішення : 1) приймається за наявності мети управління, встановленого критерію ефективності процесу управління і безлічі альтернативних способів досягнення мети … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

5. Період адаптації

Будь-яка зміна ринкової інформації робить певний вплив на ринок. Перш ніж цей вплив припиниться, тобто перш ніж ринок повністю адаптується до нового стану справ, проходить певний період часу. Каталлактика повинна вивчати усі різноманітні свідомі і цілеспрямовані реакції індивідів на зміни … Continue reading

Posted in ДАНІ РИНКУ | Коментування вимкнено

3. Заощадження часу

Людина поставлена в умови часу, що йде. Він з'являється на світ, росте, старіє і йде. Його час обмежений. Він повинен його економити, як економить інші рідкісні чинники. Заощадження часу носить специфічний характер із-за унікальності і безповоротності тимчасової послідовності. Важливість цих … Continue reading

Posted in ЧАС | Коментування вимкнено

52.ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ

Фінанси є економічними стосунками, пов'язаними з формуванням, розподілом і використанням централизированних і де-централизированних фондів грошових коштів в цілях виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення. Основні ознаки фінансів : –грошові стосунки між двома суб'єктами, т. е. гроші … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Зауваження з приводу дискусій про вільну банківську діяльність

Банківська школа учила, що надмірна емісія банкнотів неможлива, якщо банк обмежує свою діяльність наданням короткострокових позик[См с. 408409.]. Коли позика повертається після закінчення терміну, банкноти повертаються у банк і зникають з ринку. Проте це відбувається тільки у тому випадку, якщо … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

81.ФОРМИ І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні економічні відносини(МЭО) - система господарських зв'язків між національними економіками окремих країн, відповідними суб'єктами господарювання. Міжнародні економічні відносини - особлива сфера діяльності, заснована на міжнародному розподілі праці. Міжнародні економічні відносини знаходять практичне вираження в обміні між країнами, підприємствами, що представляють … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

5. Наслідки розподілу праці

Розподіл праці є результатом свідомої реакції людини на множинність природних умов. З іншого боку, воно саме є чинником, що викликає диференціацію. Розподіл праці наділяє різні географічні області специфічними функціями в системі виробничих процесів. Воно робить одні області міськими, інші сільськими; … Continue reading

Posted in ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ | Коментування вимкнено

10. Цінова дискримінація з боку продавця

І конкурентні, і монопольні ціни однакові для усіх покупців. На ринку існує постійна тенденція усунення будь-яких відмінностей в цінах на один і той же продукт або послугу. Попри те, що оцінки цінності і інтенсивність потреби різних покупців різні, вони проте … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

5. Корені ідеї стабілізації

Економічний розрахунок не вимагає грошової стабільності в тому сенсі, який в цей термін вкладають прибічники руху за стабілізацію. Те, що стійкість купівельної спроможності грошової одиниці невообразима і неосуществима, ніяк не шкодить економічному розрахунку. Грошовий розрахунок вимагає грошової системи, функціонування якої … Continue reading

Posted in СФЕРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ | Коментування вимкнено

3. Проблема економічного розрахунку

Діюча людина використовує знання, отримані природними науками, для розробки технології, прикладної науки про дії, можливі у світі зовнішніх подій. Технологія показує, чого можна досягти, якщо хтось бажає цього досягти, і як це може бути досягнуто у тому випадку, якщо люди … Continue reading

Posted in ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ БЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ | Коментування вимкнено

Традиціоналізм як ідеологія

Традиціоналізм є ідеологією, яка вважає за правильне і доцільно зберігати вірність цінностям, традиціям і образу дій, отриманих або нібито отриманих від предків. Прабатьки не обов'язково мають бути предками у біологічному сенсі цього терміну або вважатися такими. Іноді вони могли бути … Continue reading

Posted in РОЛЬ ІДЕЙ | Коментування вимкнено

11.ПОНЯТТЯ МЕТИ

Мета - варіант потреби, вибраний з безлічі альтернатив, сформульованих на основі спеціального знання. Потреба - категорія об'єктивна. Мета - суб'єктивна категорія, визначувана досвідом, що мається. Мета є конкретним вираженням потреби, сформульованої на основі досвіду, що мається, і визначає точне функціонування … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

7. Накопичення, збереження і проїдання капіталу

Капітальні блага це проміжні продукти, які в ході подальшого виробництва трансформуються в споживчі товари. Усі капітальні блага, включаючи і ті, які не називаються швидкопсувними, робляться непридатними або зношуються, беручи участь у виробничому процесі, або втрачають свою корисність до повного зношування … Continue reading

Posted in ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОТОЦІ ЧАСУ | Коментування вимкнено

4. Незахищеність

Невизначене поняття захищеності, яке теоретики добробуту мають на увазі, коли засмучуються з приводу незахищеності, відноситься до чогось на зразок свідоцтва, за допомогою якого товариство гарантує кожному, незважаючи на його досягнення, рівень життя, який він вважає задовільним. Захищеність в цьому сенсі, … Continue reading

Posted in ПРИНЦИП ДОБРОБУТУ VERSUS ПРИНЦИПУ РИНКУ | Коментування вимкнено