Daily Archives: 17/10/2011

57.МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ

Можливості системного підходу : дозволяє вирішити завдання, пов'язані з управлінням соціально-економічними процесами, допомагає передбачати результати прийнятих рішень і знижувати ризик і наслідки невдач. Система - цілісне утворення, комплекс взаємозв'язаних елементів, що володіють у зв'язку зі своїм єднанням якісно новими характеристиками. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ

Зростання маси грошей, що звертаються, прискорює платіжний обіг, сприяє активізації інвестиційної діяльності. У свою чергу зростання виробництва приведе до відновлення рівноваги між товарною і грошовою масою при більш високому рівні цін. Процес цей суперечливий. З одного боку, збільшуються грошові прибутки, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

8. Монополія попиту

Монопольні ціни можуть виникнути тільки внаслідок монопольної пропозиції. Монополія попиту не створює ринкової ситуації, відмінної від ситуації, в якій монополізований попит відсутній. Монопольний покупець індивід або група індивідів, що діють погоджено, не може отримати специфічний доход, що відповідає монопольному доходу … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

Про корисність інстинктів

Доказом того, що в нашому розпорядженні є тільки два підходи до дослідження людини причинність і телеологія, служать проблеми, що виникають у зв'язку з корисністю інстинктів. Існують типи поведінка, яка, з одного боку, не може бути повністю пояснена за допомогою причинних … Continue reading

Posted in ДІЮЧА ЛЮДИНА | Коментування вимкнено

13.СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ

Структура національної економіки представлена стосунками між наявними в країні виробничими ресурсами; об'ємами їх розподілу між економічними суб'єктами. На формування структури роблять вплив наступні чинники: –ринкова кон'юнктура, що склалася; –місткість і рівень монополізації ринків; –міра участі країни в міжнародному розподілі праці; … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

43.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Структура і організаційна культура є важливими чинниками активізації людських ресурсів. Одне з головних завдань будь-якого керівника - створювати організаційні структури, що дозволяють не лише адаптуватися до змін, що відбуваються, але і активно сприяти цьому процесу. Завдання організаційної структури : 1) … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

42.РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Початкова стадія діяльності по розвитку людських ресурсів : розробка і реалізація програм орієнтації для знову прийнятих працівників. Процедура введення в посаду побічно відноситься до програм розвитку людських ресурсів, не будучи навчанням або формуванням необхідних навичок і знань, але саме з … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

3. Капіталізм

До теперішнього часу усі цивілізації були засновані на приватній власності на засоби виробництва. У минулому цивілізація і приватна власність були пов'язані воєдино. Ті, хто стверджують, що економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі … Continue reading

Posted in ПРЕДМЕТ І МЕТОД КАТАЛЛАКТИКИ | Коментування вимкнено