Daily Archives: 15/10/2011

33.ЗАКОН ОУКЕНА

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень безробіття, то країна недоотримує частину валового національного продукту. Числення потенційних втрат продукції і послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом А. Оукеном. (Y - у)/у = b x(U … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

31.БЕЗРОБІТТЯ І ЇЇ ВИДИ

Безробіття - невід'ємний елемент ринку праці. Вона є складним, багатоаспектним явищем. Доросле населення, що має робочу силу, ділиться на декілька основних категорій залежно від того положення, яке воно займає відносно ринку праці. Працездатне населення - це усе ті, хто за … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Під функціями інфляції розуміють позитивні соціально-економічні наслідки інфляції. Зрозуміло, що позитивні функції інфляція може виконувати тільки у разі, якщо вона не буде надмірно високою. Інфляція виконує дві основні функції: –стимулюючу; –еволюційну. Під першою мається на увазі, що очікування деякого зростання … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

41.АКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Активність - загальна характеристика людини, здатність робити суспільно значимі перетворення довкілля на основі привласнення багатств духовної, матеріальної і корпоративної культури організації. Форми прояву активності : •у творчій діяльності, спрямованій на рішення творчих виробничих завдань(участь в раціоналізації і винахідництві, розробці нових … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

3. Розподіл праці

Розподіл праці(і його двійник людська співпраця) є фундаментальним громадським явищем. Досвід учить людину, що об'єднані зусилля ефективніші і продуктивніші, чим ізольована діяльність самодостатніх індивідів. Деякі природні обставини, що визначають життя і діяльність людини, призводять до того, що розподіл праці збільшує … Continue reading

Posted in ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ | Коментування вимкнено

3. Гармонія інтересів, що правильно розуміються

З незапам'ятних часів люди базікають про благословенні умови, якими їх предки насолоджувалися в первинному природному стані. Із старих міфів, віддань і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII вв. На їх мові термін природний означав те, … Continue reading

Posted in ГАРМОНІЯ І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ | Коментування вимкнено

22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Економічні методи управління(ЭМУ) - способи і прийоми дії на людей, в основі яких лежать економічні стосунки людей і використання їх економічних інтересів. Економічні методи управління - конкретний механізм свідомого використання на практиці об'єктивних економічних законів. Зміст економічних методів - цілеспрямована … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

4. Економічна наука і університети

Бюджетні університети перебувають під впливом правлячої партії. Влада прагне призначати тільки професорів, готових просувати ідеї, які схвалюють вони самі. Оскільки усі несоциалистические держави сьогодні твердо прихильні интервенционизму, то і призначають вони тільки інтервенціоністів. Вони вважають, що щонайперший обов'язок університетів полягає … Continue reading

Posted in МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОСВІТІ | Коментування вимкнено

30.РИНОК ПРАЦІ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

Ринок праці - це категорія ринкового господарства. Основними елементами ринку праці є попит на працю, пропозиція праці і ціна праці. Ринок праці має ряд особливостей. Його складовими елементами є живі люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

4. Метод проб і помилок

Підприємці і капіталісти заздалегідь не мають повної упевненості в тому, чи являються їх плани найбільш відповідним рішенням про розподіл чинників виробництва між різними галузями промисловості. Тільки пізніше, після здійснення події досвід показує, праві або неправі вони були у своїх ініціативах … Continue reading

Posted in НЕМОЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ СОЦІАЛІЗМІ | Коментування вимкнено

4. Первинний відсоток в економіці, що змінюється

Досі ми досліджували проблему первинного відсотка при певних припущеннях: звернення товарів опосередкує нейтральними грошима; збереження, накопичення капіталу і визначення процентних ставок не утруднюються інституціональними перешкодами; усі економічні процеси відбуваються у рамках рівномірно функціонуючої економіки. Перші два припущення ми відкинемо в … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК | Коментування вимкнено

77.МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Міжнародна регіональна інтеграція є процесом зближення і взаємнопереплетення національних господарств і відповідних механізмів регулювання економіки, соціальних і політичних стосунків країн конкретного регіону. Він охоплює виробництво і звернення, господарсько-політичну надбудову. В силу відносної самостійності кожного з цих секторів інтеграція розділяється на … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Лібералізм і релігія

Лібералізм грунтується на чисто раціональній і науковій теорії громадської співпраці. Політика, їм рекомендована, є додатком системи знань, що не мають ніякого відношення до почуттів, інтуїтивних вірувань, які не можна достатньою мірою логічно підкріпити, містичного досвіду і особистої обізнаності про надприродні … Continue reading

Posted in ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ | Коментування вимкнено

21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

«Метод« походить від грецького слова methodos і буквально означає »шлях дослідження«, спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення задачі, сукупність прийомів або операцій теоретичного або практичного пізнання і освоєння дійсності. Методи управління є складовою частиною методології, а конкретніше - механізму управління. Механізм … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено