Daily Archives: 11/10/2011

5. Сенс laissez faire

У Франції XVIII ст. вираження laissez faire, laissez passer було формулою, в яку стиснули свою програму деякі поборники справи свободи. Їх метою було встановлення вільного ринкового товариства. Щоб досягти цієї мети, вони виступали за відміну усіх законів, що перешкоджають працелюбнішим … Continue reading

Posted in ДЕРЖАВА І РИНОК | Коментування вимкнено

2. Соціалістична доктрина

Карл Маркс не був автором соціалізму. Ідеал соціалізму був повністю розроблений на той час, коли Маркс сприйняв соціалістичне кредо. До праксиологической концепції соціалістичної системи, розробленої його попередниками, нічого не можна було додати, і Маркс нічого і не додав. Не спростував … Continue reading

Posted in ІДЕАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТОВАРИСТВА | Коментування вимкнено

76.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В якості основних глобальних проблем виділяють ті, які, по-перше, носять планетарний характер; по-друге, погрожують усьому людству або загибеллю, або серйозним регресом в подальшому розвитку; по-третє, вимагають невідкладного рішення зусиллями усієї світової спільноти. Самі ці проблеми мають форму протиріч, диспропорцій і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

4. Діяльність і обмін

Діяльність є спробою привести менш задовільний стан справ до більше задовільного. Ми називаємо таку навмисно викликану зміну обміном. Менш бажаний стан обмінюється на бажаніший. Від того, що задовольняє менше, відмовляються для того, щоб досягти чого-небудь, що подобається більше. Те, від … Continue reading

Posted in ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Коментування вимкнено

46.ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ

Існує декілька видів інфляції. Передусім ті, які виділяють з позиції темпу зростання цін(перший критерій). У теорії і практиці розрізняють декілька «рівнів» інфляції. 1.Повзуча(помірна) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10 % або дещо більше відсотків … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

2. Економічний розрахунок і наука про людську діяльність

Еволюція капіталістичного економічного розрахунку була необхідною умовою створення систематичної і логічно стрункої науки про людську діяльність. Праксиология і економічна теорія займають своє місце в еволюції людської історії і процесі наукових досліджень. Вони могли виникнути тільки тоді, коли діяльна людина зуміла … Continue reading

Posted in ГРОШОВИЙ РОЗРАХУНОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ | Коментування вимкнено