Daily Archives: 10/10/2011

3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом

Металева валюта не піддається державному маніпулюванню. Зрозуміло, у владі держави ухвалити закони про законний платіжний засіб. Але тоді дія закону Грэшема зведе нанівець усі зусилля держави. З цієї точки зору металевий стандарт є перешкодою на шляху будь-яких спроб держави втрутитися … Continue reading

Posted in ГРОШОВИЙ ОБІГ І МАНІПУЛЮВАННЯ КРЕДИТОМ | Коментування вимкнено

1. Градація засобів

Діюча людина переносить оцінку цінності переслідуваних цілей на засоби. За інших рівних умов він приписує усій сукупності різних засобів таку ж цінність, яку він приписує меті, що досягається з їх допомогою. Зараз ми можемо нехтувати часом, необхідним для досягнення мети, … Continue reading

Posted in ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ БЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ | Коментування вимкнено

4. Вірогідність події

Вірогідність події означає: відносно конкретної події ми знаємо ряд чинників, які визначають його результат, але існують і інші визначальні чинники, про які ми не знаємо нічого. Вірогідність події не має нічого спільного з вірогідністю класу, окрім неповноти нашого знання. У … Continue reading

Posted in НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ | Коментування вимкнено

2. Економічна наука як професія

Перші економісти присвятили себе вивченню проблем економічної теорії. Читаючи лекції і видаючи книги, вони прагнули донести до співгромадян результати своїх роздумів. Вони намагалися вплинути на громадську думку, щоб в цивільних справах домінувала здорова політика. Вони ніколи не думали про економічну … Continue reading

Posted in МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОСВІТІ | Коментування вимкнено

7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка

Ми виходимо з припущення, що в процесі дефляції уся сума, на яку зменшується пропозиція грошей(у широкому сенсі), вилучається з позикового ринку. Тоді це робить вплив на позиковий ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

Уявна відсутність депресії в умовах тоталітарного управління

Багато авторів соціалістичної орієнтації підкреслюють, що повторюваність економічних криз і депресій є невід'ємною рисою, властивою капіталістичному способу виробництва. З іншого боку, говорять вони, соціалістична система гарантована від цього зла. Як вже стало ясно і нижче буде продемонстровано ще раз, циклічні … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

6. Вплив інфляції і кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка

Яким би не був остаточний вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відтік … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

1. Економічна теорія і праксиология

Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще древнім грекам, виникло багато нових наук. Проте в даних випадках частина знання, яка до цього вже затвердилася в старій системі знань, що склалася, просто стала … Continue reading

Posted in Вступ | Коментування вимкнено

Конфіскаційне оподаткування і ризик

Популярна помилка вважати підприємницький прибуток винагородою за ризик. Підприємець з'являється у вигляді азартного гравця, що інвестує в лотерею після того, як зважить сприятливі шанси виграти приз проти несприятливих шансів втратити свою ставку. Найяскравіше ця думка проявляється в описі фондових угод … Continue reading

Posted in КОНФІСКАЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ | Коментування вимкнено

75.ДИНАМІКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Світове господарство відрізняється від національного наявністю єдиного світового ринку. На його функціонування істотний вплив робить економічна політика розвинених держав. Відмітною особливістю світового ринку виступає функціонування системи світових цін і міжнародної конкуренції. Остання зводить різні національні вартості до єдиної інтернаціональної. Світова … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

74.ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виникнувши на мануфактурній стадії розвитку громадського виробництва(XVI ст.), світовий ринок активно формувався під впливом руху торгового капіталу, економічно і що політично затвердився у більшості європейських країн. Початковий етап становлення світового господарства багато хто зв'язує з остаточною перемогою над феодальним виробництвом, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

73.ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Світове господарство - система національних господарств усіх країн світу, об'єднаних міжнародним розподілом праці, сукупність їх економічних взаємозв'язків і взаємовідносин, що включають зовнішню торгівлю, вивезення капіталу, міграцію робочої сили, укладення економічних угод, створення міжнародних економічних організацій, обмін науково-технічною інформацією. Світове господарство … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

72.ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ

Планування народного господарства є не лише різноманітною практичною діяльністю, але і виниклою під її впливом великою галуззю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами і рекомендаціями. У … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

2. Інтервенціоністські аспекти законодавства про законний платіжний засіб

Простим і найстарішим різновидом грошового интервенционизма є зниження цінності монет, або зниження їх ваги або розміру з метою зменшення боргу. Влада привласнювала дешевшим одиницям валюти повну силу законного платіжного засобу, до цього що признавалася за більше повновагими одиницями. Усі відстрочені … Continue reading

Posted in ГРОШОВИЙ ОБІГ І МАНІПУЛЮВАННЯ КРЕДИТОМ | Коментування вимкнено

5. Вплив змін грошового відношення на первинний відсоток

Як і будь-яка зміна ринкової інформації, зміни грошового відношення можуть вплинути на ставку первинного відсотка. Згідно з поглядами прибічників инфляционистской точки зору на історію, інфляція в цілому сприяє підвищенню доходів підприємців. Вони міркують таким чином: ціни на товари ростуть швидше … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено