Daily Archives: 09/10/2011

3. Недавні пропозиції варіантів соціалістичного економічного розрахунку

Трактати соціалістів обговорюють все, що завгодно, за винятком основної і єдиної у своєму роді проблеми соціалізму, а саме проблеми економічного розрахунку. І лише з недавніх пір соціалістичні автори більше не можуть залишати без уваги це корінне питання. Вони почали підозрювати, … Continue reading

Posted in НЕМОЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ СОЦІАЛІЗМІ | Коментування вимкнено

11.ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ

В результаті розподілу і перерозподілу національного доходу створюються кінцеві доходи, які використовуються для споживання і накопичення. Накопичення є необхідною умовою розширеного відтворення усіх елементів економічної системи : технологічного способу виробництва, стосунків власності і господарського механізму. Матеріальна основа такого відтворення - … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

1. Природа обмеження

У цій главі ми досліджуємо ті заходи, які безпосередньо і передусім спрямовані на відхилення виробництва(у широкому значенні слова, включаючи торгівлю і транспорт) від шляху, по якому воно б розвивалося у вільній ринковій економіці. Зрозуміло, будь-яке авторитарне втручання в економіку відхиляє … Continue reading

Posted in ОБМЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

7.ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ. НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Практика менеджменту налічує вже багато тисячоліть. Будь-яка древня держава припускала струнку систему управління. Розвиток теорії менеджменту проходив поступово. Окремі частини цієї теорії можна зустріти у Біблії, Корані, працях відомих філософів, а також в працях теоретиків військової науки нового часу. Сучасна … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

71.МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

Держава чинить дію на ринковий механізм через свої витрати, оподаткування, регулювання і державне підприємництво. Державні витрати вважаються одним з важливих елементів макроекономічної політики. Вони впливають на розподіл як доходу, так і ресурсів. Державні витрати складаються з державних закупівель і трансфертних … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

70.ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Розрізняють наступні типи державного регулювання : –повний державний монополізм в управлінні господарством. Він був характерний для СРСР і країн соціалістичної співдружності, але зберігається і тепер в деяких посткомуністичних державах; –різні варіанти поєднання ринкових і державних регуляторів. Реалізовані в «японській», «шведській» … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Творчий геній

Високо-високо над мільйонами простих смертних, які приходять і йдуть, височіють піонери люди, чиї справи і ідеї вказують людству нові шляхи. Для геніїв-першопроходців[Вожді не є піонерами. Вони ведуть людей по дорозі, прокладеній піонерами. Піонери ж йдуть неторованими шляхами і, можливо, не … Continue reading

Posted in ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ | Коментування вимкнено

1. Історичне походження соціалістичної ідеї

Коли соціальні філософи XVIII ст. закладали основи праксиологии і економічної науки, вони стикалися з протиставленням обмежених егоїстичних індивідів і держави представника інтересів усього товариства, що майже всюди розділялося і неоспорюваним. Проте у той час процес обожнювання, який врешті-решт звів людей, … Continue reading

Posted in ІДЕАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТОВАРИСТВА | Коментування вимкнено

10.НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Національний доход(НД) - це чистий продукт товариства, або знову створена вартість. Загальновизнано, що національний доход створюється в промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті, в торгівлі і громадському харчуванні(частково), у сфері зв'язку(частково). Його образно називають «національним пирогом», який треба розділити між … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Людська співпраця

Товариство є погодженою діяльністю, співпрацею. Товариство результат свідомої і цілеспрямованої поведінки. Це не означає, що індивіди шляхом укладення договорів заснували людське товариство. Дії, що привели до громадської співпраці і щодня їх відтворюючі, не переслідували нічого, окрім співпраці і взаємної допомоги … Continue reading

Posted in ЛЮДСЬКЕ ТОВАРИСТВО | Коментування вимкнено

36.КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ

Канал комунікації - засоби або шляхи, за допомогою яких і по яких передається інформація. Виділяють наступні види каналів комунікації : 1) прямі - канал комунікації, коли інформація передається безпосередньо від інформатора до інформованої особи; 2) непрямі - канал комунікації, коли … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено