Daily Archives: 07/10/2011

1. Вивчення економічної науки

Природні науки кінець кінцем грунтуються на фактах, встановлених в результаті лабораторних експериментів. Фізичні і біологічні теорії зіставляються з цими фактами і відкидаються, якщо суперечать ім. Вдосконалення цих теорій вимагає все нових і нових лабораторних експериментів не менше, ніж поліпшення технологічних … Continue reading

Posted in МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОСВІТІ | Коментування вимкнено

4. Раціональність і ірраціональність, суб’єктивізм і об’єктивність праксиологических досліджень

Людська діяльність завжди необхідно раціональна. Поняття раціональна діяльність надмірно і в якості такого повинно бути відкинуто. У додатку до кінцевої мети діяльності поняття раціональний і ірраціональний недоречні і безглузді. Кінцева мета діяльності завжди полягає в задоволенні певних бажань діючої людини. … Continue reading

Posted in ДІЮЧА ЛЮДИНА | Коментування вимкнено

3. Людська дія як кінцева даність

З незапам'ятних часів люди прагнуть упізнати першоджерело енергії, причину усього сущого і усіх змін, первинну субстанцію, з якої все сталося і яка є причиною самою себе. Наука скромніше у своїх домаганнях. Вона усвідомлює обмеженість людського розуму і людських пошуків знання. … Continue reading

Posted in ДІЮЧА ЛЮДИНА | Коментування вимкнено

2. Економічна наука і громадська думка

Значення цієї фундаментальної эпистемологического відмінності стане очевидним, якщо ми усвідомлюємо, що практичне використання навчань економічної науки припускає їх схвалення громадською думкою. У ринковій економіці здійснення технологічних нововведень не вимагає нічого, окрім усвідомлення їх розумності одним або декількома освіченими умами. Ні … Continue reading

Posted in НЕОПИСОВИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ | Коментування вимкнено

35.ВИДИ КОМУНІКАЦІЙ

Масова комунікація - сукупність відкритих, впорядкованих процесів передачі соціально значимої інформації, що піддаються цілеспрямованому регулюванню і що використовуються правлячою елітою для затвердження певних духовних цінностей цього товариства і чинення ідеологічної, політичної, економічної або організаційної дії на оцінки, думки і поведінку … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

1. Бунт проти розуму

Багато філософів були схильні переоцінювати силу людського розуму. Вони вважали, що людина шляхом логічних міркувань здатна розкрити кінцеві причини космічних подій, визначити мету створення Всесвіту і напрям її еволюції. Вони поширювалися на теми Абсолюту, неначе це був їх кишеньковий годинник. … Continue reading

Posted in ЕКОНОМІЧНА НАУКА І БУНТ ПРОТИ РОЗУМУ | Коментування вимкнено

5. Валові ставки заробітної плати і чисті ставки заробітної плати

На ринку праці працедавець купує і отримує в обмін на заробітну плату певну дію, яку він оцінює відповідно до його ринкової ціни. На ціну певної кількості конкретної дії не впливають традиції і звичаї, існуючі в різних секторах ринку праці. Валові … Continue reading

Posted in РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА | Коментування вимкнено

7.СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА

Система національних рахунків є балансом взаємозв'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. У основі побудови системи національного рахівництва(СНС) лежить концепція «господарського кругообігу», стержнем якої є економічний оборот. У системі національного рахівництва визначаються … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Математичне трактування теорії монопольних цін

Економісти математичного напряму приділили особливу увагу теорії монопольних цін. Схоже, що монопольні ціни могли б стати розділом каталлактики, де математичне трактування найбільш доречне в порівнянні з іншими розділами каталлактики. Проте користь, яку математика може зробити цій області, також дуже невелика. … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

11. Заступники грошей

Вимоги на певну суму грошей, що підлягають оплаті і викупу після пред'явлення, до боржника, в чиїй платоспроможності і готовності платити не існує анінайменшого сумніву, роблять індивідам усі послуги, які можуть зробити гроші, за умови, що усі учасники угоди добре знають … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Методологія управління - схема управлінської діяльності, що припускає взаємозв'язане усвідомлення цілей, орієнтирів, а також засобів і способів їх досягнення. Компоненти методології управління : 1.Підхід - компонент методології, визначальний вибір і використання інших її компонентів. Різновиди підходів в управлінні: 1) системний … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

1. Тотальна війна

Ринкова економіка має на увазі мирну співпрацю. Вона розлітається вщент, коли громадяни перетворюються на воїнів і замість того, щоб обмінюватися товарами і послугами, воюють один з одним. Війни між первісними племенами не робили несприятливого впливу на співпрацю, засновану на розподілі … Continue reading

Posted in ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ВІЙНИ | Коментування вимкнено

54.СИСТЕМА І ЇЇ КОМПОНЕНТИ. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Система - деяка безліч взаємозв'язаних частин - компонентів, об'єднаних для досягнення спільної мети в єдине ціле. Характерні ознаки системи : 1) існування взаємозв'язаних частин в об'єкті; 2) взаємодія між частинами об'єкту; 3) впорядкованість цієї взаємодії для досягнення спільної мети системи. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

4. Каталлактическая безробіття

Якщо людина, що шукає роботу по найму, не може знайти місце, якому він віддає перевагу, то він повинен шукати іншу роботу. Якщо він не може знайти працедавця, готового платити йому стільки, скільки він хотів би отримувати, то він повинен стримати … Continue reading

Posted in РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА | Коментування вимкнено