Category Archives: Теорія управління – частина перша

15.ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ І КОНТРОЛЮ

Мотивація(стимулювання) - управлінська діяльність, процес спонукання до вибору того або іншого типу поведінки залежно від сили дії стимулів, мотивів і від очікуваних результатів. Можливості мотивації : дозволяє розкрити потенційні можливості персоналу управління і збільшити міру їх використання. Основні принципи мотивації … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Планування - управлінська діяльність, яка поєднує в собі функції ухвалення рішень, целеполагания, прогнозування(включаючи аналіз). Планування(у вузькому сенсі) - процес по розробці системи заходів, спрямованих на досягнення певної мети. Планування на мікрорівні(у рамках конкретної організації) включає сукупність бізнес-планів, короткострокових програм, які … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

Функція управління - орієнтованість управлінської дії на об'єкт управління, керовану систему. Функції управління виражають зміст управлінської дії - суть управлінських стосунків. Функція управління схильна до логічного алгоритму, строгої послідовності регламентованих дій. Особливості функцій управління : 1.Виділення в управлінні окремих функцій … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

12.МЕТА УПРАВЛІННЯ

Ключові визначення мети управління : 1) стан об'єкту управління, яке задовольняє потреби системи, що управляє; 2) суб'єктивне представлення особи, що відповідає за вибір управління, про ті мотиви, якими слід керуватися при виборі дій, що управляють; 3) бажаний стан або рух … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

11.ПОНЯТТЯ МЕТИ

Мета - варіант потреби, вибраний з безлічі альтернатив, сформульованих на основі спеціального знання. Потреба - категорія об'єктивна. Мета - суб'єктивна категорія, визначувана досвідом, що мається. Мета є конкретним вираженням потреби, сформульованої на основі досвіду, що мається, і визначає точне функціонування … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

10.ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Нині можна виділити наступні особливості сучасного менеджменту : 1) бурхливий розвиток культури організації; 2) стратегічне управління і стратегічне планування, що використовуються у все більшій кількості управлінських ситуацій; 3) методи і технології сучасного менеджменту, відпрацьовані в комерційних організаціях, поширюються на некомерційні … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

9.ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Найважливішими принципами управлінської діяльності є принципи централізації і децентралізації, які лежать в основі організаційних форм управління. Одним з принципів менеджменту є оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні. Принцип поєднання централізації і децентралізації в менеджменті припускає необхідність умілого використання єдиноначальності … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

8.САМОВРЯДУВАННЯ І САМОРЕГУЛЮВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

У теорії управління розрізняють внутрішнє і зовнішнє управління. Внутрішнє управління, при якому дії, що управляють, створюються в самій керованій системі, усередині неї. Орган управління, що створює дії, що управляють, утворює разом з керованою системою єдиний господарський комплекс. Органи управління, а … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

7.ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ. НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Практика менеджменту налічує вже багато тисячоліть. Будь-яка древня держава припускала струнку систему управління. Розвиток теорії менеджменту проходив поступово. Окремі частини цієї теорії можна зустріти у Біблії, Корані, працях відомих філософів, а також в працях теоретиків військової науки нового часу. Сучасна … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ

Поняття «управління» і «менеджмент» часто використовуються як синоніми, але між ними є відмінності. Управління є загальною людською діяльністю, а менеджментом - це його специфічна область, що включає діяльність фахівців із забезпечення успішної діяльності організації. Слово «менеджмент» вживається по відношенню до … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Управління - елемент і функція організованих систем : біологічних, соціальних, технічних та ін., яка забезпечує збереження їх структури, здійснення режиму діяльності, виконання програми і мети діяльності. Управління в соціально-економічних системах вивчається у рамках теорії управління соціально-економічними процесами. Різновиди спеціальних теорій … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛИ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОШЕННІ, ПОВЕДІНКОВОЇ ШКОЛИ І КІЛЬКІСНОЇ ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ

Школа людських відносин Передумови виникнення : спрощення уявлень про мотиви людської поведінки, недооцінка людського чинника, властиві «класичній» школі, стали передумовою виникнення на рубежі 30-х рр. XX століття «школи людських відносин». Вона грунтується на досягненнях психології і соціології. Засновники школи людських … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІЛ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ Ф. ТЕЙЛОРА І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ШКОЛИ А. ФАЙОЛЯ

Школа наукового управлінні Ф. Тейлора. Засновником школи наукового управління є Фредерік Тейлор. Спочатку Тейлор називав свою систему «Управлінням за допомогою завдань». Поняття «Наукове управління» уперше в 1910 році застосував Луіс Брандвйс. Фредерік Тейлор вважав, що управління як особлива функція складається … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ

Найбільш поширені визначення поняття «управління»: 1)визначення мети і результату її досягнення за допомогою необхідних і достатніх способів, засобів і дій; 2)функція організованих систем різноманітної природи(біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію їх програм і … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ

Для реалізації процесу управління потрібний механізм реалізації управління. Механізм управління - це середовище, в якому реалізовується управлінська діяльність. Таким середовищем для управління є система управління і техніка управління. Два трактування поняття «управління»: 1)як процес управління організацією - управлінська діяльність; 2)як … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено