Category Archives: Теорія управління – частина друга

30.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РІВНЕМ СТАНДАРТНОСТІ І ЗА ОЗНАКОЮ МАСШТАБНОСТІ

Класифікація управлінських рішень залежно від рівня стандартності, типовості, наявності або відсутності аналогів : 1) запрограмовані(структуровані); 2) незапрограмовані(слабо структуровані). Запрограмовані рішення відрізняються відпрацьованою моделлю, що включає стандартні, звичні процедури їх вироблення і обгрунтування. Алгоритм рішення відомий заздалегідь і слід тільки пристосувати … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)

Технологія узгодження проекту рішення з виконавцями(6-й етап) складається з наступних основних кроків: Крок 1. Встановлення переліку виконавців, які братимуть участь в реалізації рішення. Визначення відповідальних осіб. Крок 2. Доведення проекту рішення до зацікавлених осіб. Надання їм усій необхідній інформації. Крок … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

28.ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ(5-Й ЕТАП)

Вхід для 5-го етапу - це виходи 3-го і 4-го етапів - прогнозне моделювання процесу досягнення мети майбутньої діяльності, для управління якої і приймається рішення. Вихід 5-го етапу - набір передбачених варіантів дій і ознаки вибору кращого з цих варіантів … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

27.АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩ, що РОБЛЯТЬ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ(4-Й ЕТАП)

Порядок роботи на етапі аналізу чинників зовнішньої і внутрішньої середовищ, що роблять вплив на досягнення мети, складається з наступних основних етапів: 1.Аналіз особливостей і часу діяльності по виконанню кожного із заходів. При цьому необхідно враховувати кількість часу, витрачену на проведення … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)

Входом 2-го етапу є вихід 1-го : 1) мети і завдання майбутньої діяльності в результаті якої має бути вироблене рішення, основний зміст пропозиції; 2) зразковий склад виконавців; 3) терміни вироблення пропозицій. Виходом даного етапу має бути: 1) план роботи групи … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)

1-й етап - розумова, творча діяльність керівника. Вхід 1-го етапу - виникла проблема або поставлене вищестоящим керівником завдання, яке необхідно утямити. Після цього слід виробити попереднє рішення на створення процесу вироблення рішення і групи вироблення пропозицій в рішення. Виходи 1 … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ

Ухвалення рішення - складний і відповідальний етап процесу управління, що полягає у виборі найбільш раціонального шляху досягнення встановленої мети. Ознаки управлінського рішення : 1) приймається за наявності мети управління, встановленого критерію ефективності процесу управління і безлічі альтернативних способів досягнення мети … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Адміністративні(організаційно-адміністративні або організаційно-розпорядливі) методи управління створюють основні системи управління у вигляді стійких зв'язків і стосунків, положень, що регламентують права і відповідальність підрозділів і окремих працівників. Адміністративні методи реалізуються шляхом прямої дії керівників на підлеглих: 1) через адміністративні накази; 2) на … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Економічні методи управління(ЭМУ) - способи і прийоми дії на людей, в основі яких лежать економічні стосунки людей і використання їх економічних інтересів. Економічні методи управління - конкретний механізм свідомого використання на практиці об'єктивних економічних законів. Зміст економічних методів - цілеспрямована … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

«Метод« походить від грецького слова methodos і буквально означає »шлях дослідження«, спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення задачі, сукупність прийомів або операцій теоретичного або практичного пізнання і освоєння дійсності. Методи управління є складовою частиною методології, а конкретніше - механізму управління. Механізм … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Методологія управління - схема управлінської діяльності, що припускає взаємозв'язане усвідомлення цілей, орієнтирів, а також засобів і способів їх досягнення. Компоненти методології управління : 1.Підхід - компонент методології, визначальний вибір і використання інших її компонентів. Різновиди підходів в управлінні: 1) системний … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

19.ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Зовнішнє середовище включає: 1) макрочинники - політичні, юридичні, макроекономічні, науково-технічні, соціально-культурні і т. п.; 2) чинники мікросередовища - споживачі, конкуренти, постачальники і посередники, джерела капіталу, трудові ресурси. Політична обстановка. У останнє десятиліття політична обстановка характеризується відносною стабільністю у сфері власне … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

18.ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УПРАВЛІННЯ

Внутрішнє середовище - сукупність характеристик фірми і її внутрішніх суб'єктів(сил, слабкостей її елементів і зв'язків між ними), що роблять вплив на положення і перспективи фірми. Компоненти внутрішнього середовища : місія, стратегія, цілі, завдання і структура організації, розподіл функцій(включаючи власне управлінські), … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ

Середовище управління - сукупність суб'єктів і сил(чинників), що впливають і впливають на положення і перспективи фірми, на ефективність менеджменту. Середовище прямої дії - сукупність елементів і чинників, що безпосередньо впливають на організацію; інші елементи і чинники є середовищем непрямої дії. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ

Ефективність управління - це ефективне керівництво, що розуміється як уміння керівника змусити або спонукати, зацікавити підлеглих йому працівників працювати енергійно, продуктивно, з високою віддачею. Результативність управління - цільова спрямованість на створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено