Category Archives: Теорія управління – частина четверта

61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Дві групи методів дослідження систем управління : 1.Теоретичні: а) методи дедукції і індукції - отримання знань про об'єкт шляхом логічних висновків: від частки до загального(індукція) або від загального до окремого(дедукція), або третій метод - від частки до окремого(трансдукція), але він … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

60.СИТУАЦІЙНИЙ І ПРОЦЕССНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

Можливості ситуаційного підходу : 1) представляє можливість безпосереднього застосування наукових методів до конкретних ситуацій і умов; 2) ситуаційний підхід зберігає концепцію процесу управління; 3) він підкреслює нерозривний взаємозв'язок між функціями управління. Ситуація - конкретний набір обставин або чинників, які впливають … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Управління з позиції системного підходу - здійснення сукупності дій на об'єкт, вибраних з множини можливих дій на підставі інформації про поведінку об'єкту і стан зовнішнього середовища для досягнення заданої мети. Управління - функція системи, спрямована або на збереження її основної … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Системний підхід в управлінні розглядає управлінську діяльність як систему, т. е. як сукупність елементів, що взаємодіють між собою в часі і просторі. Функціонування елементів системи спрямоване на досягнення спільній меті. Основні етапи системного підходу в управлінні: 1. Виділення об'єкту вивчення … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

57.МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ

Можливості системного підходу : дозволяє вирішити завдання, пов'язані з управлінням соціально-економічними процесами, допомагає передбачати результати прийнятих рішень і знижувати ризик і наслідки невдач. Система - цілісне утворення, комплекс взаємозв'язаних елементів, що володіють у зв'язку зі своїм єднанням якісно новими характеристиками. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

56.ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ

Управління технікою або технологією - ця дія людини на технічні об'єкти і технологічні процеси з метою отримати необхідний результат. Управління об'єктами живої природи - процес, при якому люди, спираючись на біологічні закони, впливають на поведінку живих істот, використовують у своїх … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

55.ВИДИ СИСТЕМ. ВІДКРИТІ І ЗАКРИТІ СИСТЕМИ

1.Різновиди неживих систем : а) системи із структурою, що періодично змінюється, в часі і декілька функцій, що мають; б) системи із стабільною структурою, не схильні до функціональних дій впродовж тривалого періоду часу. 2.Різновиди живих систем : а) системи з відносно … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

54.СИСТЕМА І ЇЇ КОМПОНЕНТИ. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Система - деяка безліч взаємозв'язаних частин - компонентів, об'єднаних для досягнення спільної мети в єдине ціле. Характерні ознаки системи : 1) існування взаємозв'язаних частин в об'єкті; 2) взаємодія між частинами об'єкту; 3) впорядкованість цієї взаємодії для досягнення спільної мети системи. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Організація управлінських інновацій - створення організаційного механізму реалізації нововведення. Основа для коригування програми організаційних змін в організації - виявлені відхилення і специфічні реакції управлінської системи на впровадження певного виду управлінського нововведення. Структура інноваційного процесу відтворює склад і послідовність дій, спрямованих … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Спостереження як метод діагностики полягає в тому, що впродовж певного періоду часу фіксуються усі явища, які яким-небудь чином виражають стан інноваційного клімату організації. Події, що фіксуються в щоденнику спостереження : форми участі колективу в розробці і впровадженні нововведення, підготовка письмових(усних) … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Організація управлінських інновацій відбувається за допомогою методів, що забезпечують розробку і реалізацію нововведень у сфері адміністративної діяльності. Методи є розробленими і перевіреними способами впливу на об'єкт інновацій з метою отримання інноваційного ефекту. Впливаючи на об'єкт, суб'єкт інноваційного процесу вибирає способи … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Суб'єкт інновацій - спеціалізований орган управління інноваційним процесом. Основна умова здійснення функції організації управлінських інновацій - організаційне закріплення за конкретною групою виконавців. Умови успішного виконання функції організації управлінських інновацій : 1) офіційне твердження відповідальних за управління інноваційним процесом забезпечує стабільність … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено