Category Archives: МАКРОЕКОНОМІКА – ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ

66.ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Рівень життя відбиває об'єм і структуру споживання, соціальні і виробничі умови праці, розвиненість сфери послуг, структуру внерабочего і вільного часу, розміри особистої власності. У такому широкому розумінні ця категорія характеризує економічний стан населення. У вужчому сенсі під рівнем життя розуміється … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

65.РІВЕНЬ ЖИТТЯ І БІДНІСТЬ

Рівень життя - міра задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб населення. Але необхідно враховувати, що рівень життя - це динамічний процес, який випробовує дію безлічі чинників. Рівень життя оцінює якість життя населення і служить критерієм при виборі напрямів і пріоритетів … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

64.ПРИЧИНИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ

Величина доходів тісно пов'язана з багатством і добробутом сімей. Взаємозв'язок доходів і багатства прямий(рівень доходу визначає розмір багатства) і зворотний(чим вище багатство, тим вище доходи від нього). Фактичні дані про розподіл багатства фахівці оцінюють як менш надійні, чим інформацію про … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

Функціональний розподіл доходу відбиває реальний його розподіл серед громадян в умовах, коли можлива однозначна ідентифікація соціального статусу як обличчя найманої праці, так і власника речового капіталу. У сучасних умовах в наявності розмивання соціального статусу, що виражається в тому, що найняті … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

62.НОМІНАЛЬНІ І РЕАЛЬНІ ДОХОДИ

Під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або зроблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Для оцінки рівня і динаміки доходів населення використовуються … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

61.ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

У економічній науці поняття «доход»(income) включає усі грошові надходження конкретної людини або домогосподарства за певний проміжок часу(місяць, рік). Джерела доходів, як правило, підрозділяють на три групи: –доход, що отримується власником чинника виробництва, - праці; –доход, що отримується за рахунок використання … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

60.ВИДИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або зроблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Їх роль в життєдіяльності людини визначається тим, що рівень і структура споживання населення прямо залежить від розміру доходу. Доходи окремого домогосподарства, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено