Author Archives: Economy

6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії

Щоб належним чином оцінити ідею, що диференціальні рівняння математичної економічної теорії можна використати в соціалістичному економічному розрахунку, ми повинні згадати, що насправді означають ці рівняння. Розробляючи ідеальну конструкцію рівномірно функціонуючої економіки, ми припустили, що усі чинники виробництва використовуються таким чином, … Continue reading

Posted in НЕМОЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ СОЦІАЛІЗМІ | Коментування вимкнено

18.СПОЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ

Суть споживання як стадії процесу відтворення полягає в індивідуальному і спільному використанні населенням споживчих благ в цілях задоволення матеріальних і духовних потреб людей. При розгляді споживання як елементу сукупного попиту йдеться про витрати домашніх господарств на купівлю товарів і послуг. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Планування - управлінська діяльність, яка поєднує в собі функції ухвалення рішень, целеполагания, прогнозування(включаючи аналіз). Планування(у вузькому сенсі) - процес по розробці системи заходів, спрямованих на досягнення певної мети. Планування на мікрорівні(у рамках конкретної організації) включає сукупність бізнес-планів, короткострокових програм, які … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина перша | Коментування вимкнено

5. Конфлікти нашої епохи

Популярна точка зору бачить джерело конфліктів, які у наш час призводять до громадянських і міжнародних воєн, в зіткненні економічних інтересів, властивих ринковій економіці. Громадянська війна це повстання експлуатованих мас проти експлуатуючих класів. Міжнародна війна це бунт незаможних країн проти тих … Continue reading

Posted in ГАРМОНІЯ І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ | Коментування вимкнено

17.СУКУПНИЙ ПОПИТ

У макроекономіці під сукупним попитом розуміються заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених в національній економіці. Відповідно до розподілу витрат між окремими секторами економіки у складі сукупного попиту виділяють наступні основні елементи: –споживчі … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

30.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РІВНЕМ СТАНДАРТНОСТІ І ЗА ОЗНАКОЮ МАСШТАБНОСТІ

Класифікація управлінських рішень залежно від рівня стандартності, типовості, наявності або відсутності аналогів : 1) запрограмовані(структуровані); 2) незапрограмовані(слабо структуровані). Запрограмовані рішення відрізняються відпрацьованою моделлю, що включає стандартні, звичні процедури їх вироблення і обгрунтування. Алгоритм рішення відомий заздалегідь і слід тільки пристосувати … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина друга | Коментування вимкнено

Привілеї і квазіпривілеї

Обмеження, які закони і інститути накладають на свободу вибору і дії, не завжди настільки нездоланні, що за певних умов їх не можна пересилити. Деяким улюбленчикам може бути дароване звільнення від зобов'язань, що зв'язують інших людей, у вигляді виняткового привілею або … Continue reading

Posted in ДАНІ РИНКУ | Коментування вимкнено

89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ

Оборотність валюти, або її конвертована, є важливим параметром інтеграції економіки у світове господарство. Під конвертованою розуміють гарантовану можливість обміну національної валюти на іноземні по валютному курсу, що реально складається на ринку. Визначальним принципом при оцінці характеру оборотності валют є міра … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

Робота тварин і рабів

Для людини тварини є матеріальним чинником виробництва. Можливо, одного разу з міркувань моралі люди стануть поводитися з тваринами м'якше. Поки ж людина не залишає тварин без нагляду і не дозволяє їм поводитися як заманеться, він завжди поводиться з ними як … Continue reading

Posted in РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА | Коментування вимкнено

4. Мелиоризм і ідея прогресу

Поняття прогресу і деградації мають сенс тільки в телеологічній системі мислення. У такого роду системі розумно називати рух у бік переслідуваної мети прогресом, а рух в протилежному напрямі деградацією. Без посилання на дії певного агента і конкретну мету ці поняття … Continue reading

Posted in РОЛЬ ІДЕЙ | Коментування вимкнено

57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Податок - це примусово що вилучаються державою або місцевою владою засоби з фізичних і юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Ці збори робляться на основі державного законодавства. У сучасних умовах податки виконують дві основні функції: фіскальну і економічну. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Дві групи методів дослідження систем управління : 1.Теоретичні: а) методи дедукції і індукції - отримання знань про об'єкт шляхом логічних висновків: від частки до загального(індукція) або від загального до окремого(дедукція), або третій метод - від частки до окремого(трансдукція), але він … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина четверта | Коментування вимкнено

14. Ціни і виробництво

На вільному ринку процес встановлення цін направляє виробництво туди, де воно краще всього служить бажанням споживачів, вираженим через ринок. Тільки у разі монопольних цін монополісти здатні в обмежених межах відхилити виробництво від заданого напряму з вигодою для себе. Ціни визначають, … Continue reading

Posted in ЦІНИ | Коментування вимкнено

Помилки негрошових пояснень циклів виробництва

Досліджуючи марні спроби пояснити циклічні коливання виробництва за допомогою негрошової теорії, передусім слід підкреслити один момент, який досі незаслужено ігнорувався. Свого часу існували теорії, для яких відсоток був усього лише ціною, що сплачується за отримання у своє розпорядження певної кількості … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

88.МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Основний метод - валютна інтервенція. Валютною інтервенцією називається купівля або продаж Центральним банком іноземної валюти. Її об'єм визначається величиной сальдо платіжного балансу і накопиченими золотовалютними резервами. При тривалому дефіциті платіжного балансу, викликаному втратою конкурентоспроможності країни на світовому ринку, резервні активи … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

5. Обчислення відсотка

Первинний відсоток результат оцінок цінності, що постійно коливаються і змінюються. Він коливається і змінюється разом з ними. Традиція розрахунку відсотка в річному обчисленні є просто комерційним звичаєм і зручним правилом обчислень. Вона не робить впливу на величину процентних ставок, визначених … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК | Коментування вимкнено

10. Метод економічної науки

Предмет праксиологии суть экспликация категорії людської діяльності. Все, що треба для виведення усіх теорем праксиологии, знання суті людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, … Continue reading

Posted in ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЛЮДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ | Коментування вимкнено

Роль невживаних чинників виробництва на першому етапі буму

У економіці, що змінюється, завжди існують нерозпродані запаси(що перевищують величину, яку з технічних причин необхідно тримати в резерві), безробітні і простоюючі виробничі потужності, що не адаптуються. Система рухається до стану, при якому не буде ні безробітних, ні надлишку запасів[У рівномірно … Continue reading

Posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА | Коментування вимкнено

2. Капітальні блага і капітал

Внутрішній імпульс, властивий будь-якій живій істоті, примушує його засвоювати речовини, які підтримують, поновлюють і посилюють його життєву енергію. Найчудовіша риса діючої людини проявляється в тому, що він свідомо і цілеспрямовано прагне до підтримки і підвищення своєї життєздатності. У міру досягнення … Continue reading

Posted in РИНОК | Коментування вимкнено

87.ВАЛЮТНИЙ КУРС

Валютний курс є об'єктивною економічною категорією. Його поява обумовлена наступними процесами в економіці. По-перше, при експорті-імпорті товарів і послуг, русі капіталів і репатріації доходів потрібний взаємний обмін валютами, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися в якості законного купівельного і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

13. Комерційна пропаганда

Споживач не всеведущ. Він не знає, де він може отримати за найнижчою ціною те, що шукає. Часто він навіть не знає, який саме товар або послуга йому потрібні, щоб найефективніше усунути конкретне занепокоєння. У кращому злучає він знайомий із станом … Continue reading

Posted in ПРЕДМЕТ І МЕТОД КАТАЛЛАКТИКИ | Коментування вимкнено

3. Ілюзії старих лібералів

У широких масах, в натовпі простих людей не народжуються ніяких ідей ні здорових, ні неправдивих. Маси лише роблять вибір між ідеологіями, розробленими інтелектуальними лідерами людства. Але їх вибір остаточний і визначає хід подій. Якщо вони віддають перевагу поганим доктринам, ніщо … Continue reading

Posted in НЕОПИСОВИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ | Коментування вимкнено

17. Вторинні засоби обміну

Використання грошей не усуває відмінностей в тій, що реалізовується негрошових товарів. У грошовій економіці існує значна різниця між тією, що реалізовується грошей і реалізовується товарів. Проте зберігається різниця і між представниками останньої групи. Деяким з них легше без затримок знайти … Continue reading

Posted in НЕПРЯМИЙ ОБМІН | Коментування вимкнено

56.МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі і виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Фінансовою базою місцевих органів влади … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено