87.ВАЛЮТНИЙ КУРС

Валютний курс є об'єктивною економічною категорією. Його поява обумовлена наступними процесами в економіці. По-перше, при експорті-імпорті товарів і послуг, русі капіталів і репатріації доходів потрібний взаємний обмін валютами, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися в якості законного купівельного і платіжного засобу на території більшості держав. По-друге, він використовується при порівнянні вартісних показників в різних країнах, виражених в національних валютах. По-третє, він застосовується для переоцінки рахунків в іноземній валюті суб'єктів економіки.

Прийнято вважати, що валютний курс - це ціна національної грошової одиниці, виражена в іноземній валюті. Він представляється різними способами: як число рублів, необхідне для придбання одиниці іноземної валюти(обмінний курс), і як число одиниць іноземної валюти, необхідне для придбання одного рубля(девізний курс). Таке представлення називається двостороннім номінальним валютним курсом.

Одну валюту можна конвертувати в іншу безпосередньо або через третю валюту. У останньому випадку встановлюється крос-курс двох валют.

Оскільки вартість рубля змінюється по відношенню до усіх валют, то розраховується індекс багатостороннього, або ефективного, обмінного курсу. Він є ціною представницького кошику іноземних валют, питома вага кожної з яких відповідає величині торгівлі з Росією.

Ефективний валютний курс відбиває зміну середнього номінального валютного курсу. Для оцінки зміни співвідношення цін на вітчизняні і зарубіжні товари використовується показник реального обмінного курсу. Він показує конкурентоспроможність національних товарів у світовій торгівлі.

Реальний валютний курс показує відносний рівень цін. Зростання реального валютного курсу означає, що ціни на іноземні товари в рублях перевищують ціни на аналогічні товари вітчизняного виробництва.

Відбувається знецінення реального обмінного курсу. За інших рівних умов це приведе до підвищення конкурентоспроможності російської продукції, оскільки вироблювані в Росії товари стають дешевше за закордонних. Зниження ж реального обмінного курсу означає дорожчання вітчизняних товарів і призводить до втрати їх конкурентоспроможності.

Зміни в економіці, відображені в платіжному балансі, кінець кінцем впливають на валютний курс. Валютний ринок також не є пасивним, а активно впливає на процеси, що відбуваються в економіці.

Політика держави в області регулювання валютного ринку характеризується різною мірою участі. У зв'язку з цим існують дві протилежні системи організації валютного курсу : система жорстко фіксованих валютних курсів і режим вільного плавання.

В умовах фіксованих обмінних курсів зміни попиту і пропозиції на валютному ринку не призводять до коливання валютного курсу. Це досягається за допомогою сильного державного втручання у функціонування валютного ринку.

При системі вільно плаваючих(гнучких) валютних курсів держава, центральні банки абсолютно не втручаються у функціонування валютного ринку. Курс обміну валюти визначається попитом і пропозицією.

Для роздумів:

  1. 88.МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
  2. 89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ
  3. 84.СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ
  4. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  5. 90.МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  6. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  7. 80.ТОРГОВИЙ БАЛАНС
  8. 83.СУТЬ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ
  9. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.