80.ТОРГОВИЙ БАЛАНС

Історично зовнішня торгівля виступає початковою формою міжнародних економічних відносин, що зв'язує національні господарства у світове господарство. Завдяки зовнішній торгівлі складається міжнародний розподіл праці, який поглиблюється і удосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі і інших міжнародних економічних операцій.

Показники зовнішньої торгівлі традиційно займають важливе місце в платіжному балансі.

Співвідношення вартості експорту і імпорту товарів утворює торговий баланс. Оскільки значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється в кредит, існують відмінності між показниками торгівлі, платежів і надходжень, фактично зроблених за відповідний період.

Економічне значення активу або дефіциту торгового балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення у світовому господарстві, характеру її зв'язків з партнерами і загальної економічної політики. Для країн, що відстають від лідерів по рівню економічного розвитку, активний торговий баланс потрібний як джерело валютних коштів для оплати міжнародних зобов'язань по інших статтях платіжного балансу.

Для низки промислово розвинених країн активне сальдо торгового балансу використовується для створення другої економіки за кордоном. Пасивний торговий баланс вважається небажаним і зазвичай оцінюється як ознаку слабкості зовнішньоекономічних позицій стани. Це правильно для країн, що розвиваються, випробовують нестачу валютних надходжень. Для промислового розвитку країн це може мати інше значення.

Зрозуміло, якщо експорт скорочується внаслідок падіння попиту на товари цієї країни в інших країнах, це погана ознака. Але якщо негативне сальдо виникає, припустимо, у разі збільшення імпорту інвестиційних товарів і зростання в результаті цього внутрішнього виробництва, то в цьому випадку негативне сальдо не може служити підставою для негативних оцінок стану економіки.

Інакше кажучи, актив або дефіцит торгового балансу можна оцінювати тільки на основі аналізу обставин, до них що приводить. Так, позитивне сальдо торгового балансу Росії не може служити підставою для оптимістичної оцінки ситуації.

Велику частину експорту Росії складають природні ресурси. Отже, з країни йде вивезення сировини, а не товару. Значить, виробництво в країні на низькому рівні і економіка країни знаходиться не в кращому її стані.

Якщо торговий баланс погіршується(збільшується негативне сальдо), то це є показником того, що країна більше витрачає грошей за кордоном, чим отримує, т. е. на валютному ринку з боку учасників торгових операцій збільшується пропозиція національної валюти і росте попит на іноземну, що створює умови для формування тенденцій до падіння курсу національної валюти.

Навпаки, при позитивному сальдо торгового балансу виникає тенденція до підвищення курсу національної валюти.

Проте очевидно, що падіння курсу національної валюти(девальвація) стимулює експортерів і робить менш вигідним імпорт. В результаті така зміна валютного курсу створює тенденцію до збільшення експорту і скорочення імпорту, т. е. до зменшення негативного і виникнення позитивного сальдо торгового балансу.

Для роздумів:

  1. 86.ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  2. 88.МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
  3. 14.МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  4. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  5. 89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ
  6. 87.ВАЛЮТНИЙ КУРС
  7. 90.МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  8. 79.ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  9. 14. Платіжні баланси
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.