78.СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Розглядаючи структуру світової торгівлі в першій половині XX ст.(до Другої світової війни) і в подальші роки, ми бачимо істотні зміни. Якщо в першій половині століття 2/3 світовий товарообіг доводилися на продовольство, сировину і паливо, то до кінця століття на них доводиться 1/4 товарообіг. Доля торгівлі продукцією оброблювальної промисловості виросла з 1/3 до 3/4. І нарешті, більше 1/3 усіх світових торгівлі в середині 90-х рр. - це торгівля машинами і устаткуванням.

Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом НТР, поглиблення міжнародного розподілу праці. Нині найбільше значення у світовій торгівлі має продукція оброблювальної промисловості : на її частку доводиться 3/4 світовий товарообіг.

Особливо швидко росте доля таких видів продукції, як машини, устаткування транспортні засоби, хімічна продукція, продукція оброблювальної промисловості, особливо наукомісткі товари. Доля продовольства, сировини і палива складає приблизно 1/4.

Однією з сфер міжнародної торгівлі, що швидко розвиваються, є торгівля хімічною продукцією.

Слід зазначити тенденцію у збільшенні споживання сировини і енергоресурсів. Проте темпи зростання торгівлі сировиною помітно відстають від загальних темпів зростання світової торгівлі. Таке відставання обумовлюється виробленням замінників сировини, економічнішим його використанням, поглибленням його переробки. Найбільш швидкими темпами росте експорт електротехнічного і електронного устаткування, якого припадає на частку більше 25 % усього експорту машинотехнічної продукції.

Для географічної структури світової торгівлі характерне переважання країн з розвиненою ринковою економікою промислово розвинених країн. Так, в середині 90-х рр. на них відводилося біля 70 % світового експорту.

На відміну від більшості країн, що розвиваються, «нові індустріальні країни», особливо чотири «малі дракони» Азії(Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур), демонструють швидке зростання експорту. Їх доля у світовому експорті в середині 90-х рр. складала 10,5 %. що Набирає економічні оберти в останнє десятиліття КНР досягла 2,9(було менше 1 %). США у світовому експорті займають 12,3 %, Західна Європа - 43 %; Японія - 9,5 %.

Характеризуючи основні тенденції в географічній спрямованості міжнародної торгівлі, слід підкреслити той факт, що розвиток і поглиблення міжнародного розподілу праці між промишлен-но розвиненими країнами веде до збільшення їх взаємної торгівлі і зменшення долі країн, що розвиваються.

Основні товаропотоки протікають у рамках «великої тріади»: США - Західна Європа - Японія. Помітною тенденцією сучасної міжнародної торгівлі є збільшення об'ємів торгівлі між країнами, що розвиваються. Особливо помітна експортна експансія «нових індустріальних країн».

Оскільки в експорті промислово розвинених країн переважає складна техніка, країни, що розвиваються, представляють для них порівняно менший інтерес як ринки збуту такої продукції. Складна техніка часто буває не потрібна країнам, що розвиваються, оскільки не вписується у виробничий цикл, що склався. Іноді ж вона просто їм не по кишені.

Для роздумів:

  1. 79.ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  2. 85.МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  3. 80.ТОРГОВИЙ БАЛАНС
  4. 63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
  5. 74.ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  6. 13. Розміри і структура залишків готівки
  7. 82.ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХ ТИПИ
  8. 76.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  9. 4. Три види податкового интервенционизма
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.