60.ВИДИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або зроблених домашніми господарствами за певний проміжок часу.

Їх роль в життєдіяльності людини визначається тим, що рівень і структура споживання населення прямо залежить від розміру доходу.

Доходи окремого домогосподарства, як правило, підрозділяють на чотири групи:

–доход, що отримується у вигляді плати за працю, що набуває форми заробітної плати;

–доход, що отримується за рахунок використання інших чинників виробництва : доход від володіння капіталом - відсоток, доход від володіння землею - рента, підприємницький доход;

трансфертні платежі: пенсія за віком, стипендія, додаткові посібники(понад заробітну плату), посібник з безробіття, посібники на дітей і т. д.;

–доходи, що отримуються від зайнятості в неформальному секторі економіки. Натуральні доходи населення - усі надходження продуктів сільського господарства : продуктів землеробства, скотарства, птахівництва; різних виробів, послуг і іншої продукції в натуральній формі, отримуваних з присадибних, садово-городніх ділянок, домашнього господарства, самозаготовки дарів природи. Співвідношення між грошовими і натуральними доходами періодично міняється, але все-таки поширенішою формою доходів є грошова форма.

У бідних верств населення завжди висока доля натуральних доходів. В період погіршення економічної обстановки в країні питома вага натуральних доходів підвищується. Важливе значення для характеристики добробуту населення мають сукупні доходи усього населення, сім'ї, окремої людини.

Зростання сукупних доходів при незмінних цінах і податках свідчить про підвищення можливостей населення для задоволення своїх потреб.

Сукупними доходами називається увесь об'єм життєвих коштів, який поступає в розпорядження населення, включаючи безкоштовні і пільгові послуги з громадських фондів споживання. Частиною сукупних доходів є мобільні доходи, які складають сукупні доходи без урахування послуг з громадських фондів споживання.

Основні види доходів

1.Заробітна плата.

Заробітна плата, або ставка заробітної плати - це ціна, що виплачується за використання праці. Xотя на практиці заробітна плата може набувати різної форми премій, гонорарів, комісійних винагород, місячних окладів, позначається усе це одним терміном «заробітна плата», який означатиме ставки заробітної плати в одиницю часу - за годину, день і т. д. Таке позначення має визначені перевага, тому що нагадує про те, що ставка заробітної плати - це ціна, що виплачується за використання одиниці послуг праці.

2.Інші доходи населення :

–виплати по державному страхуванню;

–банківські позики на індивідуальне житлове будівництво, господарське обзаведення молодим сім'ям, членам споживчих товариств;

–відсотки по вкладах в ощадних касах, що нараховуються за підсумками року;

–доходи від збільшення вартості акцій, облігацій, виграшів і погашенні по позиках;

–виграші по лотереях;

–тимчасово вільні засоби, що утворюються в результаті купівлі товарів в кредит;

–виплати різного роду компенсацій(каліцтва, збиток і ін.).

Для роздумів:

  1. 61.ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
  2. 67.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  3. 66.ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  4. 63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
  5. 64.ПРИЧИНИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ
  6. 29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  7. 6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  8. 62.НОМІНАЛЬНІ І РЕАЛЬНІ ДОХОДИ
  9. 68.СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.