59.ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Державний борг - неминуче породження дефіциту бюджету, причини якого пов'язані із спадом виробництва, із зростанням граничних витрат, незабезпеченою емісією грошей, зростанням витрат по фінансуванню військово-промислового комплексу, зростанням об'ємів тіньової економіки, невиробничих витрат, втрат, розкрадань і т. д.

Державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній борг є величиною заборгованості своїм громадянам і підприємствам. Він існує у вигляді суми випущених і непогашених боргових зобов'язань.

Зовнішній борг - заборгованість громадянам і організаціям іноземних держав. Це найбільш важкий борг, оскільки по ньому держава пов'язана рядом цільових зобов'язань, з одного боку, а з іншої - в його сплату доводиться розраховуватися цінними товарами і платити високі відсотки. У деяких країнах, що розвиваються, щорічні зобов'язання виплат по позиках перевищують усі надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

В цілому ж наслідки державного боргу призводять до істотного скорочення можливостей зростання споживання для населення цієї країни, а також збільшення податків для оплати зростаючого боргу і пов'язаних з ним відсотків.

За наявності значного боргу відбувається перерозподіл доходів різних верств населення, а також витік національного капіталу за рубіж.

З появою боргу з'являється обов'язок управляти ім. Під цим розуміється сукупність дій держави по погашенню і регулюванню суми державного боргу, а також по залученню нових позикових коштів. Погашення державного боргу і відсотків по ньому робиться шляхом або рефінансування(випуску нових позик для того, щоб розрахуватися по облігаціях старих позик), або конверсії і консолідації.

Конверсія - зміна умов позики і розмірів виплачуваних відсотків по ньому або перетворення його в довгострокові іноземні інвестиції.

В цьому випадку іноземним кредиторам пропонується придбати нерухомість, брати участь в спільному вкладенні капіталу, приватизації державної власності.

Приватні національні фірми країни-кредитора викупляють у своєї держави або банку зобов'язання країни-боржника і з обопільної згоди використовують їх для придбання власності.

Наслідком такої конверсії є збільшення іноземного капіталу в національній економіці без надходження до країни фінансових ресурсів.

Консолідація - зміна умов позики, пов'язана зі зміною термінів погашення, коли короткострокові зобов'язання консолідуються в довгострокові і середньострокові. Така консолідація можлива тільки при взаємній згоді урядів позичальника і кредитора.

Обтяжливість державного боргу і нав'язування умов при його формуванні призводять до того, що в сучасних умовах країни намагаються перейти від політики дефіцитного фінансування до бездефіцитних бюджетів.

Нова бюджетна політика знаходить вираження передусім в:

–змінах в прибутковій частині державних бюджетів;

–стимулюванні інвестиційної діяльності;

–розширенні податкової бази за рахунок зростання доходів і рентабельності національної економіки.

Для роздумів:

  1. 55.ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  2. 44.КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ
  3. 5. Обчислення відсотка
  4. 42.ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  5. 48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
  6. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  7. 6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  8. 38.ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ
  9. 5. Корені ідеї стабілізації
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.