54.ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Фінансова система включає три основні ланки: державні фінанси, фінанси населення і фінанси підприємства. З цих трьох ланок головними є фінанси підприємств, бо перші дві ланки формуються на їх базі.

Державні фінанси складаються з двох основних елементів: державного бюджету і позабюджетних фондів.

Державний бюджет - це річний план доходів і витрат держави, це гроші, які дозволяють державі виконувати економічні і соціальні функції(а останнім часом і політичні).

Державний бюджет складається з бюджету уряду і місцевих бюджетів(області, міста, району, селищної ради). Тому затвердження державних бюджетів на черговий рік завжди носить бурхливий характер. Уряди намагаються ущемити права регіонів, а останні прагнуть залишити більше засобів у своєму розпорядженні.

Позабюджетні фонди є тими грошовими коштами, які акумулюються поза системою державного бюджету і мають строго цільове призначення : пенсійний фонд, фонд соціального страхування та ін.

Бюджет складається з двох частин: прибуткової і витратної. У країнах з розвиненою ринковою економікою прибуткова частина бюджету на 80-90 % формується за рахунок податків з підприємств і населення.

Інша частина поступає від використання державної власності, зовнішньоекономічної діяльності.

Структура витратної частини бюджету включає витрати на соціально-культурні потреби(охорона здоров'я, просвіта, соціальні посібники та ін.), витрати на розвиток народного господарства, на оборону, державне управління.

В умовах соціально-орієнтованої економіки оподаткування будується на принципах обов'язковості сплати, соціальної справедливості і зв'язків з отриманням блага.

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондова форма їх використання.

Фінансові фонди - важлива складова частина загальної системи грошових фондів, що функціонує в народному господарстві.

Фондова форма використання фінансових ресурсів об'єктивно зумовлена потребами розширеного відтворення і має деякі переваги в порівнянні з нефондовою формою:

–дозволяє тісніше пов'язати потреби людей з економічними можливостями товариства;

–забезпечує концентрацію ресурсів на основних напрямах розвитку громадського виробництва;

–дає можливість повніше пов'язати громадські, колективні і особисті інтереси і тим активніше впливати на виробництво. Центральне місце у фінансовій системі займає державний бюджет - найбільший грошовий фонд, який використовує уряд для фінансування своєї діяльності. За рахунок державного бюджету містяться армія, поліція, значна частина охорони здоров'я, з його допомогою держава чинить дію на економічні процеси.

В силу свого особливого положення державний бюджет взаємодіє з іншими ланками фінансової системи, надаючи їм при необхідності допомогу.

Для роздумів:

  1. 55.ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  2. 52.ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ
  3. 56.МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
  4. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  5. 39.СУЧАСНА КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА
  6. 67.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  7. 57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  8. 59.ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  9. 3.СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.