48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ

Зростання маси грошей, що звертаються, прискорює платіжний обіг, сприяє активізації інвестиційної діяльності. У свою чергу зростання виробництва приведе до відновлення рівноваги між товарною і грошовою масою при більш високому рівні цін.

Процес цей суперечливий. З одного боку, збільшуються грошові прибутки, розширюються капіталовкладення, а з іншого боку, зростання цін веде до знецінення невживаного капіталу.

Виграють не усі, а передусім найбільш сильні фірми, що мають сучасне устаткування, найбільш досконалу організацію виробництва. У кращому положенні опиняються соціальні групи, що живуть на нефіксовані доходи, якщо їх номінальні доходи будуть рости темпом, що обганяє зростання цін.

Щоб це зрозуміти, украй важливо зрозуміти різницю між грошовим, або номінальним, доходом і реальним доходом. Грошовий(номінальний доход) - ця кількість грошей, які людина отримує у вигляді заробітної плати, ренти, відсотків або прибутку.

Реальний доход визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити на суму номінального доходу. Якщо ваш номінальний доход збільшуватиметься швидшими темпами, ніж рівень цін, то ваш реальний доход підвищиться. І навпаки, якщо рівень цін буде рости швидше, ніж ваш номінальний доход, то ваш реальний доход зменшиться.

Сам факт інфляції - зниження купівельної спроможності, т. е. зменшення кількості товарів і послуг, які можна купити, - не обов'язково призводить до зниження рівня життя. Інфляція знижує купівельну спроможність; проте ваш реальний доход, або рівень життя, знизиться тільки у тому випадку, якщо ваш номінальний доход відставатиме від інфляції.

Слід зазначити, що інфляція по-різному впливає на перерозподіл залежно від того, чи є вона очікуваною або непередбаченою.

У разі очікуваної інфляції одержувач доходу може вжити заходи, щоб запобігти негативним наслідкам інфляція, яка інакше відіб'ється на його реальному доході. Проте це питання суперечливе, оскільки зазвичай, щоб уникнути втрат, що викликаються знеціненням грошей, виробники, постачальники, посередники підвищують ціни, підстібаючи тим самим інфляцію.

Від інфляції можуть виграти люди, що узяли гроші в кредит, якщо не обумовлено, що відсоток за кредит повинен враховувати інфляційне зростання цін.

Від інфляції страждають і деякі наймані робітники. Ті, хто працюють в нерентабельних галузях промисловості і позбавлені підтримки сильних, бойових профспілок, можуть опинитися в такій ситуації, коли зростання рівня цін обжене зростання їх грошових доходів.

Виграш від інфляції можуть отримати керівники фірм, інші одержувачі прибутків. Якщо ціни на готову продукцію будуть рости швидше, ніж ціни на ресурси, то грошові надходження фірми будуть рости швидшими темпами, ніж витрати. Тому деякі доходи у вигляді прибутку обганятимуть хвилю інфляції.

Інфляція може нанести сильний ущерб власникам заощаджень. Із зростанням цін реальна вартість, або купівельна спроможність, заощаджень, відкладених про чорний день, зменшиться.

Під час інфляції зменшується реальна вартість термінових рахунків у банку, страхових полісів, щорічної ренти і інших активів з фіксованою вартістю.

Для роздумів:

  1. 46.ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ
  2. 45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ
  3. 47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  4. 49.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ
  5. 5. Наслідки розподілу праці
  6. 6. Вплив інфляції і кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  7. 50.СТАГФЛЯЦІЯ
  8. 42.ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  9. 62.НОМІНАЛЬНІ І РЕАЛЬНІ ДОХОДИ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.