47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Під функціями інфляції розуміють позитивні соціально-економічні наслідки інфляції.

Зрозуміло, що позитивні функції інфляція може виконувати тільки у разі, якщо вона не буде надмірно високою.

Інфляція виконує дві основні функції:

–стимулюючу;

–еволюційну.

Під першою мається на увазі, що очікування деякого зростання цін в майбутньому спонукає споживачів придбавати товари сьогодні.

Таким чином, інфляція стимулює споживачів придбавати товари сьогодні, не відкладаючи купівлі на майбутнє, і тим самим підтримує постійний попит в країні.

Наприклад, в Японії впродовж останніх декількох років спостерігається нульова, а періодично навіть негативна інфляція, і тому, як наслідок, відбувається зниження попиту, оскільки споживачі починають сподіватися придбати той або інший товар в майбутньому за нижчу ціну.

Відповідно, стан економіки починає прагнути до кризи, оскільки відбувається зростання запасів готової продукції на складах, і, як наслідок, зниження виробництва аж до повної його зупинки.

Під еволюційною функцією розуміється той факт, що інфляція служить чинником «природного відбору». В умовах інфляційного розвитку економіки розоряються слабкі підприємства, які не здатні вижити в тяжких умовах і, таким чином, в національній економіці залишаються функціонувати тільки найсильніші і ефективніші підприємства.

Усі інші функції по суті є соціально-економічними наслідками інфляції.

1.Інфляція є несанкціонованим податком держави, що сплачується приватним сектором. Його сплачують усі утримувачі реальних грошових залишків. Він сплачується автоматично, оскільки грошовий капітал знецінюється під час інфляції. Засоби перерозподіляються від приватного сектора(фірми, домогосподарства) до держави.

Інфляційний податок показує зниження вартості реальних грошових залишків. Він зазвичай є регресивним - бідніші люди несуть велику тяжкість інфляційного податку, чим багатіші.

2.Інфляція знижує економічний добробут індивідів. Зберігання готівки призводить до упущеної вигоди у вигляді відсотка, який може бути нарахований у банку.

3.Держава може отримувати додаткові доходи від приватного сектора із-за впливу інфляції на оподаткування. При прогресивній системі оподаткування номінальних доходів інфляція сприяє підвищеному вилученню засобів у домогосподарств.

Зростання цін призводить до зростання номінального доходу індивідів, і вони потрапляють в групу з більш високою податковою ставкою. В результаті при незмінному або такому, що зменшується реальному доході податкові платежі зростають. Доход домогосподарств, що розташовується, зменшується із-за взаємодії інфляції і податкової системи.

4.Інфляція перерозподіляє не лише банківський капітал, але і усі інші фінансові активи і доходи.

5.Інфляція чинить дію на конкурентоспроможність вітчизняних товарів.

6.У економіці з неповною зайнятістю помірна інфляція, трохи скорочуючи реальні доходи населення, примушує його більше і краще працювати.

Для роздумів:

  1. 48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
  2. 46.ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ
  3. 45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ
  4. 49.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ
  5. 53.ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
  6. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  7. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  8. 50.СТАГФЛЯЦІЯ
  9. 15.ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ І КОНТРОЛЮ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.