46.ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ

Існує декілька видів інфляції. Передусім ті, які виділяють з позиції темпу зростання цін(перший критерій). У теорії і практиці розрізняють декілька «рівнів» інфляції.

1.Повзуча(помірна) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10 % або дещо більше відсотків в рік. Такого роду інфляція властива більшості країн з розвиненою ринковою економікою, і вона не представляється чимось незвичайним. Середній рівень інфляції по країнах Європейської спільноти склав за останні роки близько 3-3,5 %.

Багато сучасних економістів вважають таку інфляцію необхідною для ефективного економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно коригувати ціни стосовно умов виробництва і попиту, що змінюються.

2.Галопуюча інфляція(зростання цін на 20 - 2000 % в рік). Такі високі темпи в 80-х рр. спостерігалися, приміром, у багатьох країнах Латинської Америки, деяких країнах Південної Азії.

3.Гіперінфляція - ціни ростуть астрономічно, розбіжність цін і заробітної плати стає катастрофічною, руйнується добробут навіть найбільш забезпечених шарів товариства, неприбутковими і збитковими стають найбільші підприємства(МВФ за гіперінфляцію зараз приймає 50 %-ний зростання цін в місяць).

Усі ці види інфляції існують тільки при відкритому її стані, т. е. при відносно вільному ринку. При пригніченій же інфляції зростання цін на товари і послуги може і не спостерігатися, а знецінення грошей може виражатися в дефіциті пропозиції. Передусім це виражається в нестачі необхідних товарів і послуг.

Дефіцит же, у свою чергу, призводить до зміни психології споживачів і виробників.

Перші створюють ажіотажний попит, а другі, навпаки, притримують товари як сподіваючись на черговий дозвіл підняття рівня цін, так і з метою продажу їх на чорному ринку.

З точки зору зростання цін по різних товарних групах, т. е. по мірі збалансованості їх зростання :

–збалансована інфляція;

–незбалансована інфляція.

При збалансованій інфляції ціни різних товарів незмінні один відносно одного, а при незбалансованій - ціни різних товарів постійно змінюються по відношенню один до одного, причому в різних пропорціях.

Незбалансованість інфляції - велика біда для економіки. Але ще страшніше, коли немає прогнозу на майбутнє, немає упевненості хоч би в тому, що товарні групи - лідери зростання цін залишаться лідерами і завтра.

Неможливо раціонально вибрати сфери додатка капіталу, розрахувати і порівняти доходність варіантів інвестування. Промисловість розвиватися в таких умовах не може. Можливі лише короткі спекулятивно-посередницькі операції, удобрені стихійними, незбалансованими скачками відносних цін.

Також інфляція може бути очікувана і неожи-даемая.

Очікувана інфляція може передбачатися і прогнозуватися заздалегідь з достатньою мірою надійності, вона частенько навіть може є прямим результатом дій уряду.

Неочікувана інфляція характеризується раптовим стрибком цін, що негативно позначається на системі оподаткування і грошового обігу.

Для роздумів:

  1. 45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ
  2. 47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  3. 48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
  4. 49.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ
  5. 31.БЕЗРОБІТТЯ І ЇЇ ВИДИ
  6. 6. Вплив інфляції і кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  7. 79.ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  8. 50.СТАГФЛЯЦІЯ
  9. 60.ВИДИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.