45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ

Інфляція є однією з найважливіших макроекономічних проблем. Вона з'являється у вигляді довготривалого процесу, який проявляється в зростанні загального рівня цін. В результаті грошові агрегати знецінюються по відношенню до реальних активів. У цьому суть цього явища, яке залежить від багатьох чинників.

Останні з'являються у вигляді інфляційних шоків або імпульсів, що живлять і встановлюють інфляційний процес. Проте не всяка зміна цін на окремі товари, сукупного попиту або пропозиції обов'язково переростає в інфляцію або є нею. Економіка може поглинути інфляційний шок.

В протилежність інфляції під дефляцією розуміється загальне падіння цін і витрат.

Уповільнення середніх темпів зростання цін називається дезинфляцією.

Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду.

Але не потрібно думати, що інфляція - виняткове явище однієї нашої країни. Фактично усі інші промислові країни, за винятком Західної Німеччини і Японії, пережили високі темпи зростання інфляції. У окремі роки періоду 80-х рр. в деяких країнах щорічні темпи зростання інфляції виражалися двозначними, а то і тризначними числами. Інфляція в Ізраїлі була настільки жорстокою, що за один п'ятирічний період в 80-х рр. ціна за бак бензину піднялася до 30 тис. шекелів. За п'ять років до того такої суми вистачило б, щоб купити автомобіль.

Щорічні темпи зростання інфляції у Болівії в 1985 р. дорівнювала 3400 %. Це означає, що обід за 20 дол. в 1984 р. обійшовся в 1985 р. вже в 680 дол. В 1987 р. щорічні темпи зростання інфляції у Бразилії складали приблизно 400 %.

Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана мало не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов'язана.

Термін інфляція(від латинського inflatio - «здуття») уперше став вживатися в Північній Америці в період Громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес розбухання паперово-грошового звернення. У XIX ст. цей термін вживався також в Англії і у Франції.

Найбільш лаконічне визначення інфляції - підвищення загального рівня цін, найбільш загальне, - переповнювання каналів звернення грошової маси понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і, відповідно, зростання товарних цін.

Проте трактування інфляції як переповнювання каналів грошового обігу паперовими грошима, що знецінюються, не можна вважати повній. Інфляція, хоч вона проявляється тільки в зростанні товарних цін, не є суто грошовим феноменом.

Інфляція є тонке соціально-економічне явище, що породжується диспропорціями відтворення в різних сферах ринкового господарства. Одночасно інфляція - одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки практично в усіх країнах світу.

Суть інфляції полягає в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до товарів, послуг і іноземних валют, що зберігають стабільність своєї купівельної спроможності. Деякі російські учені додають до цього переліку ще і золото, надаючи йому як і раніше роль загального еквіваленту.

Comments are closed.