41.СТВОРЕННЯ ГРОШЕЙ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Банки(банківська система) мають здатність створювати гроші, т. е. збільшувати пропозицію грошей. У основі здатності банків створювати гроші лежать їх надмірні резерви і принцип мультиплікатора.

Центральний банк встановлює певний мінімальний відсоток від величини певних категорій депозитів, який фіксує розмір грошових коштів, обов'язкових для зберігання кожним комерційним банком у формі резервних вкладів в Центральному банку.

Норми обов'язкових резервів(r) встановлюються у відсотках від об'єму депозитів. Їх величина розрізняється залежно від видів вкладів. Наприклад, по термінових вкладах r нижче, ніж по вкладах до запитання. На основі встановленої норми обов'язкових резервів визначається їх величина.

Обов'язкові резерви є частиною суми депозитів, яку комерційні банки зобов'язані зберігати у вигляді безвідсоткових вкладів в Центральному банку. Обов'язкові резервні вимоги використовуються Центральним банком для страхування вкладів, для здійснення міжбанківських розрахунків і для регулювання діяльності кредитно-банківської системи.

Розмір кредитних ресурсів кожного окремого комерційного банку визначається величиной його надмірних резервів, які є різницею між загальною величиною резервів і обов'язковими резервами.

Система комерційних банків в цілому здатна надавати позики, надмірні резерви, що перевищують її, завдяки дії ефекту банківського мультиплікатора.

Банківський мультиплікатор(b) або мультиплікатор пропозиції грошей є величиною, зворотною нормі обов'язкових резервів, і виражає максимальну кількість кредитних грошей, яка може бути створена однією грошовою одиницею надмірних резервів при цій нормі обов'язкових резервів :

b = 1/r.

Діяльність банків спрямована на отримання прибутку, і вони прагнуть до того, щоб усі їх фінансові ресурси приносили процентний доход. Тому практично усі свої надмірні резерви банки використовують для надання позик або придбання цінних паперів.

Комерційна банківська система може надавати кредити, т. е. створювати гроші, множивши свої надмірні резерви. Банківська система може давати позику, що у декілька разів перевищує її надмірні резерви, тоді як кожен окремий комерційний банк може позичати рублю на рубель по відношенню до своїх надмірних резервів.

Резерви, які втрачає окремий банк, не втрачає банківська система в цілому.

Коротко описаний процес створення грошей банками дістав назву кредитно-банківської мультиплікації. Банківський мультиплікатор, як і будь-який мультиплікатор, в економіці працює як на збільшення, так і на зменшення.

Чим вище Центральний банк встановлює норму обов'язкових резервів, тим менша доля грошових коштів може бути використана комерційними банками для кредитних операцій. Збільшення норми обов'язкових резервів зменшує грошовий мультиплікатор і веде до скорочення грошової маси. Отже, змінюючи норму обов'язкових резервів, Центробанк може змінювати величину пропозиції грошей в економіці.

Для роздумів:

  1. 36.ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ГРОШЕЙ
  2. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  3. 42.ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  4. 26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)
  5. 11. Заступники грошей
  6. 39.СУЧАСНА КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА
  7. 38.ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ
  8. 9. Специфічна цінність грошей
  9. 5. Проблема Юма і Милля і рушійна сила грошей
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.