37.ГРОШІ І ЇХ ФУНКЦІЇ

Гроші - це не товар, а загальний еквівалент, який вимірює ціну товару. Гроші з'явилися з тієї миті, як виникла необхідність обміну. У рамках натурального господарства, коли уся необхідна продукція для споживання робилася самим господарством, просто не було необхідності виникнення грошей. Проте з часом спостерігається все більша спеціалізація окремих господарств на певних видах продукції, і для того, щоб отримати бракуючу продукцію, відбувається обмін.

З часом обмінні зв'язки стали настільки широкими, що стало складно однаково виражати вартість одного товару через кількість багатьох інших товарів.

Таким чином, виникла необхідність загального еквіваленту, який би легко ділився і був цінністю для усіх учасників економіки. Так і з'явилися гроші.

У багатьох країнах довгий час в ролі грошей виступало золото, срібло і інші метали. Та і згодом - після появи паперових грошей - довгий час їх вартість мала «прив'язку» до золота, щоб забезпечити їх купівельну спроможність.

Суть грошей проявляється в їх функціях.

1.Гроші як міра вартості. Це прирівнювання товару до певної суми грошей, що дає кількісне порівняння величини вартості товару. Вартість товару, виражена в грошах, є його ціною:

а) гроші виступають в ідеальному виді(це уявні гроші). Через гроші в ідеальному(абстрактному) виді ми можемо виразити прибуток або збиток підприємства, говорити про ціни на продукцію і т. д.;

б) за допомогою грошей можна судити про масштаб цін - т. е. про ту кількість золота, якого зрештою коштує та або інша продукція.

2.Гроші як засіб звернення. Вони здійснюють обмін товарами і послугами між людьми, підприємствами, країнами. Гроші дозволяють уникнути незручності бартерного обміну. Для грошей як засобу звернення характерна така риса, як одномоментне розлучення з ними. Тобто учасники економічної діяльності можуть не здійснювати безпосередньо обмін грошей на товар, а просто віддати гроші своєму контрагентові, отримавши натомість обіцянку постачання товару або пізніше, або упродовж певного часу.

3.Гроші як засіб платежу - безготівкові гроші. Гроші є завершальним етапом в процесі обміну і виступають як самостійне втілення товарної вартості. У повсякденному житті - це готівкові і безготівкові гроші.

Готівка більшою мірою сприяє інфляції, ніж чим безготівкові. Внаслідок того, що готівкові платежі важче простежити контролюючим органам, одна з особливостей готівкового розрахунку - можна повністю або частково уникнути оподаткування.

4.Гроші як засіб накопичення, збереження і утворення скарбів.

5.Світові гроші.

Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, т. е. рух грошей в готівковій і безготівковій формах. Вона включає елементи: грошову одиницю, масштаб цін, види грошей в країні, порядок емісії і обігу грошей, а також державний апарат, що здійснює регулювання грошового обігу - Центральний банк, Міністерство фінансів, казначейські органи, контрольні органи(Рахункова палата).

Для роздумів:

  1. 1. Засіб обміну і гроші
  2. 38.ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ
  3. 3. Попит на гроші і пропозицію грошей
  4. 53.ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
  5. 9. Гроші і капітал; заощадження і інвестиції
  6. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  7. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  8. 47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  9. 15.ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ І КОНТРОЛЮ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.