35.СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ І ЇЇ ВИМІР

Головним елементом ринкової економіки є гроші, які забезпечують безперервність народно-господарського кругообігу, кругообігу доходів і витрат.

Грошова маса є сукупністю готівкових і безготівкових платіжних коштів, що забезпечують звернення товарів і послуг в країні в певний момент.

Ліквідність - здатність швидкого перекладу активу в готівку без втрат його вартості або з мінімальними витратами. Гроші(монети і паперові гроші) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити до запитання також є високоліквідними активами, оскільки власник може зняти з них готівку на першу вимогу.

Ліквідність окремих компонентів грошової маси різна. Грошова маса зазвичай структурується по мірі ліквідності її компонентів. У міру зниження ліквідності до складу компонентів грошової маси послідовно включаються активи, все в меншій мірі здатні виконувати функцію засобу платежу.

Структура грошової маси характеризується грошовими агрегатами, розташованими у міру їх укрупнення(кожен попередній агрегат включається в подальший).

Для виміру грошової маси використовуються наступні грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.

Агрегат Мо - це готівка(паперові і металеві) в зверненні.

Агрегат М1 включає М0 плюс гроші на поточних рахунках населення і на розрахункових рахунках підприємств, рахунках до запитання у банках, дорожні чеки. Під грошима у вузькому сенсі мається на увазі агрегат М1, за допомогою якого робляться більшість операцій обміну.

Грошовий агрегат М2 включає М1 плюс гроші на термінових і ощадних рахунках в комерційних банках, депозити в спеціалізованих фінансових установах і деякі інші активи. Грошові кошти, що входять в цей агрегат, не можуть безпосередньо переказуватися від однієї особи до іншої і використовуватися для здійснення угод. Вони виконують головним чином функцію засобу накопичення. Грошовий агрегат М2 - це гроші в широкому значенні слова. Він найчастіше використовується для макроекономічного аналізу.

Агрегат М3 є найбільш великим. Він включає агрегат М2 плюс великі термінові депозити, угоди про купівлю цінних паперів із зворотним викупом за обумовленою ціною, депозитні сертифікати банків, державні(казначейські) облігації, комерційні папери та ін. В цей агрегат включаються державні короткострокові облігації(ГКО), облігації федеральної позики(ОФЗ), облігації державної ощадної позики, облігації державної внутрішньої валютної позики.

Компоненти грошової маси відбиваються в пасиві консолідованого балансу банківської системи. Динаміка грошових агрегатів сильно залежить від динаміки процентної ставки. При підвищенні процентної ставки агрегати М2 і М3, включаючі активи, що приносять доход у вигляді відсотка, будуть рости швидше за агрегат М1.

Для фінансової стабільності в країні найбільш прийнятними є стабільність базової процентної ставки і рівномірна динаміка грошової маси, адекватна реальним потребам економіки.

Для роздумів:

  1. 36.ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ГРОШЕЙ
  2. 13. Розміри і структура залишків готівки
  3. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  4. 78.СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  5. 17.СУКУПНИЙ ПОПИТ
  6. 43.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
  7. 17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ
  8. 63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
  9. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.