33.ЗАКОН ОУКЕНА

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень безробіття, то країна недоотримує частину валового національного продукту.

Числення потенційних втрат продукції і послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом А. Оукеном. (Y - у)/у = b x(U - U*)

де Y - фактичний обсяг виробництва(валового внутрішнього продукту);

Y* - потенційний валовий внутрішній продукт(при повній зайнятості);

U - фактичний рівень безробіття;

U* - природний рівень безробіття;

b - параметр Оукена, встановлюється емпіричним шляхом(3 %).

Природне безробіття - безробіття при повній зайнятості - норма безробіття при неуско-ряющейся інфляції. У західній інфляції для позначення цього показника використовується термін NAIRU(Non - Accelerating - Inflation Rate of Un employment).

Природний рівень безробіття відбиває економічну доцільність використання робочої сили, подібно до того як міра завантаження виробничих потужностей відбиває доцільність і ефективність використання основного капіталу.

Кількісно цей показник в Сполучених Штатах Америки складає 5,5 %-6,5 %. Норма безробіття при повній зайнятості розуміється як найменша форма безробіття, досяжна при існуючій інституціональній структурі і не ведуча до інфляції, що прискорюється. Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1 %, то фактичний обсяг виробництва буде нижчий потенційного на b%. За розрахунками Оукена, в шестидесяті роки в Сполучених Штатах, коли природна норма безробіття складала 4 %, параметр b дорівнював 3 %.

Різниця між фактичним і природним рівнями безробіття характеризує рівень кон'юнктурного безробіття.

Згідно із законом Оукена перевищення фактичного рівня безробіття на один відсоток над її природним рівнем призводить до зменшення фактичного валового внутрішнього продукту в порівнянні з потенційно можливим(при повній зайнятості) ВВП в середньому на 3 %.

Так, якщо в цьому році фактичний валовий внутрішній продукт склав 4500 дол., фактичний рівень безробіття - 8 %, а природний рівень - 6 %, то економіка недоотримала продукції на 270 дол., що складає 3 % х 2 % = 6 % фактично зробленого валового продукту. Потенційний ВВП при повній зайнятості склав би 4770 дол.

Що стосується реальної практики, то дійсність економіки Сполучених Штатів Америки така, що якщо в середньому щомісячно спостерігається приріст зайнятості на 200 тис нових робочих місць, то це призводить до зниження річного рівня безробіття на 1,2 % і зростання рівня валового внутрішнього продукту трохи більш ніж на 3 %.

Закон Оукена дійсно добре працює для американської економіки, проте в інших країнах такого щільного взаємозв'язку не виявляється.

В силу цього багато економістів оспорюють цей закон і намагаються сказати, що між безробіттям і величиной виробництва продукту в країні не існує серйозного взаємозв'язку.

Для роздумів:

  1. 34.МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ
  2. 26.СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
  3. 29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  4. 2. Закон віддачі
  5. 21.МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
  6. 1. Закон граничної корисності
  7. 4. Рикардианский закон утворення зв’язків
  8. 42.ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  9. 24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.