29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Теорія зайнятості пройшла довгий шлях еволюційного розвитку і відрізняється різноманіттям концептуальних підходів, методів і інструментарію дослідження. Теоретичні погляди на цю проблему характеризуються безліччю напрямів і шкіл в структурі світової економічної думки.

Неокласична школа розглядає ринок праці як внутрішньо неоднорідну і динамічну систему зв'язків, що підкоряється ринковим законам.

Регулятором її служить ринковий механізм. Ціна праці(рівень заробітної плати) впливає на попит і пропозицію робочої сили, регулює їх співвідношення і підтримує необхідну рівновагу між ними.

За допомогою підвищення або пониження заробітної плати регулюється попит на працю і його пропозицію. Якщо в результаті перевищення пропозиції праці над попитом виникає безробіття, то вона впливає на ціни у бік їх пониження, а отже, і зниження заробітної плати до тих пір, поки не встановиться рівновага на ринку праці. Класична модель грунтується на принципі саморегулювання ринку праці.

Кейнсіанський напрям розглядає ринок праці як інертну систему, де ціна робочої сили досить жорстко фіксована.

Основні параметри зайнятості : рівень зайнятості і безробіття, попит на працю, рівень реальної заробітної плати - встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку споживчих і інвестиційних товарів і послуг.

На ринку праці лише формується рівень заробітної плати і залежна від нього величина пропозиції праці. Попит на робочу силу регулюється сукупним попитом, об'ємами інвестицій і виробництва.

Впливаючи на сукупний попит у бік його збільшення, держава сприяє збільшенню попиту на працю, що веде до збільшення зайнятості і зниження безробіття.

У рамках кейнсіанської концепції на зайнятість впливає не лише сукупний попит, але і те, як розподіляється збільшення загального попиту між різними галузями, т. е. структура сукупного попиту.

Ефективний засіб забезпечення достатнього рівня зайнятості - це розширення інвестиційної діяльності держави, забезпечення їм оптимальних розмірів інвестицій з урахуванням конкретних умов економічного розвитку.

Кейнсіанська модель грунтується на державному втручанні в управління макроекономічними процесами, а механізм її реалізації базується на закономірностях і явищах психологічного характеру.

Представники монетарної школи обгрунтовують положення про те, що ринкова економіка є самоналагоджувальною системою, ціновий механізм якої сам опреде ляет раціональний рівень зайнятості.

У такій системі втручання держави призводить до збою механізму саморегуляції ринку, а грошова дія на сукупний попит з боку держави кінець кінцем приведе до розкручування інфляційної спіралі.

Институционально-социологическая школа грунтується на положенні про те, що проблеми в області зайнятості можуть бути вирішені за допомогою різного роду інституціональних реформ.

Для роздумів:

  1. 21.МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
  2. 60.ВИДИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
  3. 34.МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ
  4. 33.ЗАКОН ОУКЕНА
  5. 49.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ
  6. 66.ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  7. 61.ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
  8. 31.БЕЗРОБІТТЯ І ЇЇ ВИДИ
  9. 16.РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.