26.СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

Існують чотири фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом. Існують і інші класифікації: так, деякі сучасні дослідники виділяють тільки дві фази: рецесію і підйом.

Криза проявляється передусім в надвиробництві товарів, скороченні кредитів і підвищенні позикового відсотка. Це веде до пониження прибутків і падіння виробництва, зростання банківських заборгованостей, банківським крахам і банкрутствам підприємств в інших сферах економіки.

Після кризи настає депресія. Виробництво вже не скорочується, але і не росте. Товарні надлишки поступово розсмоктуються, але торгівля йде в'яло. Ставка позикового відсотка падає до мінімуму.

Проте поступово в народному господарстві з'являються «точки» зростання і відбувається перехід до пожвавлення. Підприємства, що пристосувалися до нових умов ринку, збільшують випуск товарів, здійснюють нове промислове будівництво, підвищується норма прибутку, ставу позикового відсотка і заробітної плати, починається фаза підйому.

Рівень валового національного продукту перевершує вищу докризову точку, виробництво продовжує збільшуватися, ростуть зайнятість, товарний попит, рівень цін і норма позикового відсотка. Але поступово розміри виробництва знову виходять за рамки платоспроможного попиту, ринок переповнюється нереалізованими товарами і починається новий цикл.

До 50-х рр. ХХ ст. під час криз відбувалися загальне пониження рівня цін, пов'язане з падінням платоспроможного попиту, зростання безробіття.

Нині монополістичний сектор економіки за підтримки держави не лише здатний утримувати докризовий рівень цін, але нерідко сприяє їх зростанню.

Для характеристики економічної кон'юнктури використовується ряд економічних показників. Залежно від того, як змінюється значення економічних параметрів в ході циклу, вони діляться на проциклічні, контрциклічні і ациклічні.

Проциклічні параметри у фазі підйому збільшуються, а у фазі кризи зменшуються(завантаження виробничих потужностей, агрегати грошової маси, загальний рівень цін, прибутку підприємств і т. д.)

Контрциклічними параметрами називаються показники, значення яких під час спаду збільшується, а під час підйому зменшується(рівень безробіття, число банкрутств, запаси готової продукції і т. п.)

Ациклічними називаються параметри, динаміка яких не співпадає з фазами економічного циклу(наприклад, об'єм експорту).

Крім того, розрізняють три види параметрів за ознакою синхронізації - що випереджають, запізнюються і відповідають.

Ті, що випереджають досягають максимуму або мінімуму перед наближенням піку або нижчої точки(зміни в запасах, грошовій масі).

Ті, що запізнюються досягають свого максимуму або мінімуму після піку або нижчої точки(чисельність безробітних, витрати на зарплату).

Співпадаючі параметри змінюються відповідно до коливань економічної активності(національний продукт, рівень інфляції, обсяг промислового виробництва).

Для роздумів:

  1. 23.ЧИННИКИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  2. 22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  3. 8. Грошова, або заснована на фідуціарному кредиті теорія циклу виробництва
  4. 27.КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ КРИЗ
  5. 3. Проблема економічного розрахунку
  6. 2. Межі економічного розрахунку
  7. 3. Недавні пропозиції варіантів соціалістичного економічного розрахунку
  8. 25.ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
  9. 29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.