10.НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Національний доход(НД) - це чистий продукт товариства, або знову створена вартість. Загальновизнано, що національний доход створюється в промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті, в торгівлі і громадському харчуванні(частково), у сфері зв'язку(частково).

Його образно називають «національним пирогом», який треба розділити між різними шарами товариства, соціальними групами і окремими індивідами.

Розподіл національного доходу в широкому розумінні охоплює усі сфери громадського виробництва : безпосереднє виробництво, розподіл, обмін і споживання.

На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадаються на первинні доходи у вигляді заробітної плати, прибутку, відсотків, ренти, дивідендів, орендної плати та ін. Їх розділяють на трудові і нетрудові.

До трудових відносяться доходи, що створюються працівниками на підприємствах і в галузях і що поступають в їх індивідуальне розпорядження у формі заробітної плати, а також доходи працівників міста і села від індивідуальної трудової діяльності і підсобного господарства.

До нетрудових, джерело яких - додатковий продукт, відноситься частина прибутку підприємців, відсоток, рента, прибуток власників торгового капіталу та ін.

При цьому частина прибутку, що створюється продуктивною працею підприємця, вважається трудовим доходом, а нетрудовим - лише частина привласнюваної їм прибули, що перевищує кількість і якість його управлінської праці, витрат, пов'язаних з організаторською діяльністю. Що стосується ренти, то до нетрудових доходів можна віднести тільки абсолютну ренту.

Після розподілу національного доходу відбувається його перерозподіл. Воно здійснюється через механізм ціноутворення у сфері звернення, сплату різних видів податків до державного бюджету, соціальних витрат держави, внесків громадян до громадських, релігійних, благодійних фондів і організацій.

Наприклад, через державні бюджети в розвинених країнах світу перерозподіляється від 40 до 55 % національного доходу. На основі перерозподілу національного доходу формуються вторинні або похідні доходи, такі як пенсії, стипендії, зарплата військовослужбовкам, працівникам правоохоронних органів, допомога багатодітним сім'ям і т. д.

Основним джерелом вторинних доходів є податки. Так, із заробітної плати середнього американського працівника близько 33 % вираховується у формі податків.

Перерозподіл національного доходу здійснюється по офіційних(видимим) і неофіційних(невидимим) каналах.

У першому випадку це відбувається через механізм оподаткування, добровільні внески до різних фондів, а також через механізм ціноутворення, коли держава або компанії(як правило, великі) офіційно повідомляють про те, що ціни на певну групу товарів і послуг будуть підвищені на стільки-то відсотків. Така практика поширена в розвинених країнах світу.

У другому випадку уряд і компанії про це офіційно не повідомляють, а здійснюють незначне, але неодноразове підвищення цін. Це призводить до поступового зниження життєвого рівня населення.

Для роздумів:

  1. 7.СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА
  2. 13. Ціни і доход
  3. 44.КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ
  4. 12.ДЕРЖАВА І ЙОГО РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  5. 63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
  6. 67.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  7. 48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
  8. 11.ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ
  9. 3. Розподіл праці
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.