5.ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ

У широкому сенсі поняття «Громадський продукт» використовується для характеристики сумарного обсягу національного виробництва - усієї сукупності продуктів і послуг, вироблених в країні впродовж року.

Для виміру громадського продукту використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться валовий продукт(ВП), кінцевий продукт(КП), чистий продукт(ЧП), валовий внутрішній продукт(ВВП), чистий національний продукт(ЧНП) і національний доход(НД).

ВП обчислюється як сума усіх вироблюваних за рік благ, що створюються в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва(промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, галузі громадського харчування і ряд інших), т. е. оцінюється сам факт створення продукту незалежно від того, був цей продукт реалізований або ні.

Також вважається і проміжний продукт, т. е. продукт, використовуваний впродовж року в процесі виробництва. В результаті виникає повторний рахунок витрат сировини, матеріалів і т. п., що враховуються на різних стадіях виробничого циклу одних і тих же товарів.

В цілях виключення повторного рахунку використовується показник кінцевого продукту, що розраховується як різницю між валовим і проміжним продуктами.

Валовий національний продукт(ВНП) є ринковою цінністю усіх призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, зроблених впродовж року за допомогою чинників виробництва, що належать цій країні.

Він близький за своїм економічним змістом до показника КП, але перевищує його на вартість послуг нематеріального виробництва.

ВВП є своєрідною модифікацією ВНП, але, на відміну від останнього, визначається як вартість усієї сукупності кінцевих товарів і послуг, вироблених в цій країні впродовж року.

На основі ВВП враховуються кінцеві результати виробничої діяльності на території країни усіх економічних суб'єктів незалежно від їх національної приналежності.

Відмінність між ВВП і ВНП двояке. З одного боку, при розрахунках ВВП з ВНП віднімається сума доходів від використання ресурсів цієї країни за кордоном(зарплата, відсотки, дивіденди і т. д.) З іншого боку, при розрахунку ВВП до ВНП додаються аналогічні доходи іноземців, що отримуються в цій країні.

Коли ВНП перевищує ВВП, жителі цієї країни отримують за кордоном більше доходів, ніж іноземці отримують в цій країні. Зворотна ситуація означає, що іноземці отримують більше доходів від виробничої діяльності в цій країні, чим жителі цієї країни за кордоном.

У більшості країн як основного показника виміру громадського продукту використовується показник ВВП. У США і Японії як основний використовується показник ВНП.

ЧНП є сумою кінцевої продукції і послуг, що залишилася для споживання після заміни списаного устаткування. Він менше ВНП на суму амортизаційних відрахувань.

Національний доход - сума доходів усього населення, отримана від праці і володіння майном(землею, будинками і капіталом).

Для роздумів:

  1. 7.СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА
  2. 66.ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  3. 6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  4. 8.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП
  5. 11.ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ
  6. 83.СУТЬ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ
  7. 22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  8. 9.НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  9. 47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.