53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Організація управлінських інновацій - створення організаційного механізму реалізації нововведення.

Основа для коригування програми організаційних змін в організації - виявлені відхилення і специфічні реакції управлінської системи на впровадження певного виду управлінського нововведення.

Структура інноваційного процесу відтворює склад і послідовність дій, спрямованих на організацію управлінських інновацій.

Етапи управлінських інновацій : 1) формування організаційного середовища впровадження; 2) методичне забезпечення нововведення; 3) моніторинг інноваційного процесу.

На етапі формування організаційного середовища впровадження необхідно сформувати орган управління інноваційним процесом і підготувати необхідні організаційні умови для успішного впровадження нововведення.

Дії, властиві цьому етапу : 1) основа комісії з вдосконалення управління; 2) підготовка персоналу до впровадження нововведення; 3) інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне забезпечення нововведення.

Для виконання першої операції слід підготувати положення про комісію з вдосконалення управління, в якому затверджуються функції, повноваження і організація її роботи. Комісія вважається утвореною і починає роботу з моменту видання наказу керівника органу управління.

Для виконання другої операції необхідно провести навчання персоналу, щоб службовці органу управління придбали необхідні знання і навички професійної діяльності в умовах зміни структури і методів керівництва.

Для реалізації третьої операції необхідно встановити канали комунікації в процесі розробки і реалізації управлінського нововведення і сформувати матеріальну і фінансову базу реалізації проекту.

На другому етапі ключове завдання - використання наукових методів організації інноваційного процесу на системній основі.

Необхідні дії: 1) розробка програми діагностичного дослідження; 2) вибір проекту нововведення; 3) підготовка програми впровадження нововведення.

Для здійснення першої операції необхідно визначити процедуру збору емпіричної інформації про стан інноваційного клімату в органі управління. Для другої операції слід підготувати альтернативні варіанти нововведення і віддати перевагу найбільш оптимальному. Для реалізації третьої операції слід розробити механізм реалізації нововведення. У програмі відзначаються: порядок ресурсного забезпечення, склад заходів, відповідальні виконавці, графік реалізації нововведення.

На третьому етапі необхідно організувати поточний контроль інноваційного процесу в органі управління. Дії, що виконуються на цьому етапі : 1) організація зворотного зв'язку; 2) оцінка результатів нововведення.

Для роздумів:

  1. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  2. 52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  3. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  6. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  7. 47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  8. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  9. 26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.