52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Спостереження як метод діагностики полягає в тому, що впродовж певного періоду часу фіксуються усі явища, які яким-небудь чином виражають стан інноваційного клімату організації.

Події, що фіксуються в щоденнику спостереження : форми участі колективу в розробці і впровадженні нововведення, підготовка письмових(усних) вказівок про необхідність впровадження управлінських нововведень, дії керівництва установи в процесі підготовки і впровадження нововведення.

Опитування дозволяє отримати картину індивідуальних і групових думок службовців відносно перспектив здійснення управлінських інновацій в їх установі. Форми проведення опитування : інтерв'ю і анкетування. Інтерв'ю - фіксуються усні відповіді респондентів на поставлені питання. Запитальник для інтерв'ю складається так, щоб можна було отримати однозначне висловлювання державних і муніципальних службовців про їх відношення до застосування управлінських інновацій.

Анкетування - респонденти дають відповіді на питання спеціальної анкети виходячи із запропонованих варіантів відповідей. Отримані в ході опитування дані узагальнюються і представляються в табличній або графічній формі. Питання в анкеті можуть мати як відкриту(різні варіанти відповідей), так і закриту форму(варіанти відповідей «та або ні»).

Експеримент - дозволяє адекватно діагностувати стан управлінської системи. Основна умова проведення організаційно-діагностичного експерименту - наявність контрольного об'єкту.

Складові експерименту :

1)створення експериментальної ситуації(дія на експериментальний об'єкт);

2)вимір стану експериментального і контрольного об'єктів, порівняння результатів;

3)аналіз отриманих даних, підготовка виведень і рекомендацій.

Інтенсифікація інноваційного процесу - один з методів організації управлінських інновацій.

Можливості методу : вирішує проблему підвищення ефекту нововведення при послідовному зниженні витрат, пов'язаних з його розробкою і реалізацією. Особливість: результати інноваційного процесу відповідатимуть цілям організаційного розвитку органів державного і муніципального управління за умови, що соціальні і організаційні витрати застосування певного нововведення будуть мінімальними. Добитися такого ефекту можна шляхом апробації розробленого проекту управлінського нововведення на обмеженому числі компонентів адміністративної діяльності.

Для роздумів:

  1. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  2. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  3. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  6. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  7. 57.МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ
  8. 30.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РІВНЕМ СТАНДАРТНОСТІ І ЗА ОЗНАКОЮ МАСШТАБНОСТІ
  9. 31.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ПО МІРІ ВАЖЛИВОСТІ
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.