51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Організація управлінських інновацій відбувається за допомогою методів, що забезпечують розробку і реалізацію нововведень у сфері адміністративної діяльності.

Методи є розробленими і перевіреними способами впливу на об'єкт інновацій з метою отримання інноваційного ефекту. Впливаючи на об'єкт, суб'єкт інноваційного процесу вибирає способи зміни об'єкту інновацій відповідно до завдань організаційного розвитку адміністративної діяльності. Такий вибір здійснюється за встановленим критерієм і організовує діяльність суб'єкта інновацій за певним принципом.

Метод поширення інновацій включає набір дій суб'єкта інновацій в процесі цілеспрямованої зміни структури і методів управлінської діяльності.

Шляхи формування методів інноваційної діяльності :

1.Як результат спеціальних наукових досліджень.

2.Як набір підтверджених досвідом правил.

Доцільність застосування того або іншого методу залежить від завдання, яке стоїть на цьому етапі організації інноваційного процесу.

Діагностичне обстеження допомагає встановити рівень фактичної розбіжності між реальною готовністю адміністративної установи до поліпшення управлінської діяльності і нормативним станом. Діагностика допомагає отримати оперативну і об'єктивну інформацію про наявність організаційних проблем.

Показники оцінки інноваційного потенціалу адміністративної діяльності :

•наявність або відсутність способів стимулювання і координації участі колективу в інноваційному процесі;

•рівень централізації(децентралізація) повноважень ухвалення управлінських рішень в організації;

•рівень компетентності персоналу в області підготовки і реалізації управлінських нововведень.

Грунтуючись на отриманих даних, приймається рішення про необхідність використання певного виду управлінських нововведень. Діагностика створює інформаційну базу для ухвалення таких рішень.

Аналіз документів припускає збір і узагальнення інформації, закріпленої у вигляді текстів. Такі тексти мають вигляд офіційних документів, що регулюють діяльність органу управління.

Організаційно-розпорядливі документи, відібрані для аналізу, показують, яка офіційна позиція керівництва установи по відношенню до застосування управлінських нововведень, які форми мають інновації в цій організації, якими нормами і правилами регламентується інноваційний процес.

Можливості аналізу : аналіз документів дає кількісні і якісні відомості про стан інноваційного клімату організації.

Для роздумів:

  1. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  2. 52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  3. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  6. 61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  7. 2.МЕТОДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
  8. 23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  9. 22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.