49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Принципи організації управлінських інновацій - вироблені теорією і практикою установки, якими необхідно керуватися в процесі управління інноваціями.

Використання принципів дозволяє підвищити ефективність підготовки і реалізації управлінських нововведень і кінець кінцем збільшити результативність адміністративної діяльності.

Існують загальні і технологічні принципи організації управлінських інновацій.

Загальні принципи організації управлінських інновацій : 1) принцип актуальності нововведень; 2) принцип керованості інноваційного процесу; 3) принцип системності інновацій.

Принцип актуальності нововведень - управлінські інновації слід розглядати в якості результату організаційного розвитку системи адміністративної діяльності. Поточний стан управлінської системи відбивається в змісті планованих організаційних змін. У зв'язку з цим проект нововведення має бути органічно пов'язаний з існуючою в органі управління потребою у вдосконаленні структури і методів керівництва.

Принцип керованості інноваційного процесу означає, що існують об'єктивні передумови для чинення управлінських дій на процес розробки і реалізації нововведень. Завдання цілеспрямованої керованої дії на інноваційний процес - забезпечення відповідності фактичного стану інноваційного процесу бажаному, запланованому стану.

Принцип системності інновацій означає, що управлінські нововведення є єдиним процесом, що складається з етапів їх розробки, впровадження і реалізації. Злагодженість цих етапів між собою робить значний вплив на підсумкові результати інновації.

Завдання нововведення і основні організаційні зміни фіксуються в плані, здійснення якого робиться на основі розробленої програми і її реалізації.

Інноваційний процес має бути погоджений з процесом виконання основних функцій організації. Реалізація повноважень органів державного і муніципального управління не може бути призупинена під час впровадження нововведень. Але нововведення створює тимчасову обстановку нестабільності до тих пір, поки воно не буде повністю реалізовано. В процесі організації треба забезпечити такий баланс старого і нового, при якому впроваджувані нововведення не робитимуть негативного впливу на досягнення цілей органу управління в період впровадження.

Ефективність управлінських нововведень залежить від організаційних, фінансових, інформаційних, психологічних чинників.

Процес підготовки і реалізації нововведень має бути внутрішньо погоджений. Необхідно визначити єдині для усіх завдання організаційного розвитку, загальний для усіх структурних підрозділів план змін структури керівництва.

Результативність управлінських нововведень прямо пропорційна зацікавленості і участі керівної ланки установи в інноваційному процесі.

Для роздумів:

  1. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  2. 52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  3. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  6. 47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  7. 31.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ПО МІРІ ВАЖЛИВОСТІ
  8. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  9. 32.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ЗА ОЗНАКОЮ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, таких, що БЕРУТЬ участь В ПРИЙНЯТТІ РІШЕННІ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.