48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інновації відбивають механізм розвитку соціальних систем будь-якого типу. Основні властивості соціальних інновацій :

1)цілеспрямованість змін. Інновації обернені на досягнення конкретного результату, який виправдовує їх застосування. Мета інновацій - підвищення ефективності організації;

2)якісний характер змін. Якісні зміни системи роблять максимальний вплив на результати її функціонування. Особливість цього типу поведінки полягає в тому, що він зачіпає механізми кооперації людської поведінки, тому є досить складним.

Причина застосування управлінських інновацій - низька результативність діяльності системи. Застосування управлінських інновацій дозволяє вирішити організаційні проблеми, які перешкоджають досягненню нормативного(бажаного) стану соціальної системи.

Сфера застосування управлінських інновацій : управлінські інновації застосовуються в різних видах соціальних систем. Вони роблять прямий вплив на підвищення ефективності адміністративної діяльності. Підвищення наукового рівня адміністративно-управлінської діяльності залежить від систематичного застосування управлінських інновацій.

Об'єктивні чинники, стримуючі управлінські інновації :

•протиріччя старого і нового. Нововведення обов'язково порушує систему стосунків, що склалася, в організації і вимагає трансформації існуючої організаційної структури;

•складність, комплексність управлінських інновацій. Для підготовки і реалізації управлінських нововведень необхідно здійснювати збір і аналіз інформації за різними якісними показниками і проводити зміни великого числа організаційних зв'язків;

•обмеженість розвитку органів державного і муніципального управління. У існуючій ієрархічній системі стратегічні цілі діяльності адміністративних установ формуються на вищестоящому рівні управління. А для реалізації інновацій потрібна децентралізація. Суб'єктивні чинники, стримуючі управлінські інновації :

•недостатня компетентність державних і муніципальних службовців. Багато керівників і фахівці не мають необхідного обсягу знань по проблемах організації управлінської праці;

•низький рівень інтеграції теорії і практики адміністративної діяльності. Більшість нових наукових розробок в області вдосконалення методів і структур управління доки не знаходять належного інтересу з боку чиновників. Організація управлінських інновацій - діяльність по встановленню параметрів інноваційного процесу і регулюванню розробки і реалізації управлінських нововведень відповідно до мети організаційних змін в установі.

Для роздумів:

  1. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  2. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  3. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  5. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  6. 33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
  7. 31.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ПО МІРІ ВАЖЛИВОСТІ
  8. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  9. 47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.