44.ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Організаційна культура - система формальних і неформальних норм і правил діяльності, цінностей, очікувань, поведінкових ритуалів і особливостей поведінки, існуючих на підприємстві.

Процес активізації людських ресурсів шляхом формування організаційної культури моделюють у формі трьох взаємозв'язаних підходів.

1.Представлення з приводу активності працівника і його розвитку. Для цього керівництво повинне чітко сформулювати своє уявлення про те, яку воно хотіло б бачити активність працівників. Слід продемонструвати і свою готовність діяти відповідно до обумовлених представлень. Керівництво повинне дати зрозуміти працівникові, як воно реагує на такі цінності, в основі яких лежить активність людини, а саме: турбота про споживачів; заповзятливість; новаторство і винахідництво; відповідальність і т. д.

2.Узгодження цінностей і норм. Людям необхідно осмислити і зробити свої логічні обгрунтування зміні своєї активності, т. е. того, що воно б означало для них особисто і для організації в цілому.

3.Підтримувальні і мотивуючі процеси - навчання, інформування, система стимулювання і мотивації.

Навчання працівників - ця увага до формування культури організації. Навряд чи за допомогою інших заходів будь-який керівник може так наочно і відчутно продемонструвати свою зацікавленість в співробітнику і прагнення удосконалювати підприємство.

Формування організаційної культури підприємства - створення умов для розробки і наслідування тієї системи цінностей, яка сформована в цьому трудовому колективі. Необхідно донести цю систему цінностей до усіх працівників підприємства.

Ставлячи завдання активізувати діяльність людини, управління організацією ставить завдання добитися від нього поведінки, що ініціює зміни. Проте складність полягає в оцінці якості активних дій.

Якості активного керівника або працівника :

1)глибоке і точне знання виробництва;

2)розуміння причин явищ, що відбуваються, витоків проблем;

3)занепокоєння з приводу того, як не допустити помилку і не бути обійденим суперниками.

Правила, яким треба слідувати для активізації працівників :

•зіставлення цілей з персональною відповідальністю і переліком дій;

•спільне узгодження цілей;

•співпраця і взаємодопомога;

•визначення термінів виконання завдань і їх точне дотримання;

•відкрите обговорення нової інформації;

•здійснення заходів, що не допускають повторення помилок;

•безперервний саморозвиток.

Для роздумів:

  1. 43.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
  2. 42.РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
  3. 39.КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  4. 41.АКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
  5. 10.ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  6. 46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  7. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  8. 17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ
  9. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.