39.КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Одна з важливих функцій менеджменту - налагодження ефективної комунікації, оскільки саме з її допомогою досягається єдність організації досягши поставлених цілей, взаєморозуміння з партнерами.

Комунікаційний менеджмент - об'єктивно орієнтований вид менеджменту, що пізнає і використовує закономірності обміну інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічних систем.

Значення комунікаційного менеджменту : реалізує комунікаційну стратегію організації на базі двостороннього руху інформації.

Комунікаційний менеджмент забезпечує:

•розробку стратегії ефективності організації;

•формування корпоративної культури організації, що сприяє згуртованості колективу, створенню корпоративних цінностей і ідеалів;

•формування каналів комунікації усередині організації і за її межами.

Інструменти для формування каналів комунікацій в організаціях: внутріфірмові видання(газети, журнали); листівки; «гарячий телефон»; аудіо - і візуальні засоби; дошка оголошень; канали міжособового(ділового і неофіційного) спілкування.

Роль комунікацій в менеджменті: є одним з ефективних методів управління розвитком будь-якої організації, території.

Основні чинники ефективності комунікації :

1.Комунікація результативніша у випадках, якщо звернення відповідає переконанням і перевагам одержувача.

2.Міра дії звернення збільшується, якщо адресат зацікавлений в цій темі, має досить повну інформацію про обговорюване питання.

3.Вірогідність позитивного відгуку одержувача вища, якщо джерело комунікації має більшу монополію.

4.При комунікації необхідно завжди враховувати соціальний контекст, який завжди робить вплив на сприйняття.

5.Комунікація буде ефективнішою, якщо джерело вважається професійним, відомі його цілі і орієнтація, має високий статус, має повагу у аудиторії.

Особливість процесу комунікації : ідеї або функції спілкування мають бути ретельно сформульовані, прийняті і зрозумілі, переведені в засоби листа або мови і після цього передані.

Основні перешкоди на шляху повноцінних комунікацій : відсутність чіткої мети; невірний вибір каналу; цензура; невідповідність між дією і повідомленням; невірний вибір мовних засобів; неправильне оформлення; невміння виражати свої думки; непідходящий час; недооцінка адресата; нестача корисної інформації.

Для роздумів:

  1. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  2. 34.КОМУНІКАЦІЯ І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. МАНЕРИ КОМУНІКАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
  3. 35.ВИДИ КОМУНІКАЦІЙ
  4. 38.МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  5. 10.ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  6. 36.КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ
  7. 37.СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ
  8. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  9. 17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.