37.СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ

Сприйняття інформації залежить від: 1. Довіри до інформатора, від його компетентності. Один із способів викликати довіру у аудиторії - почати висловлювати судження, з якими аудиторія згодна. Інший спосіб - бути представленим в якості людини, обізнаної в цьому питанні. 2. Стиль мови комунікатора впливає на те, чи сприймається він як заслуговуючий довіри. 3. Позитивно впливає упевненість і швидкість мови, прямий погляд, відстоювання чого-небудь.

Особливість: більшість людей заперечують, що відгуки знаменитих людей мають на них дію, оскільки розуміють, що зірка не експерт. Тут велику роль грає привабливість. Привабливість має декілька аспектів: фізична чарівливість(аргументи дієвіші, коли висловлюються красивими людьми) і подібність(ми схильні симпатизувати людям, схожим на нас).

Апеляція до контраргументів

1) одностороннє повідомлення найбільш ефективне для тих, хто вже і так був згоден з висловлюваною думкою; 2) повідомлення, що розглядає контраргументи, сильніше діє на тих, хто спочатку не був згоден; 3) дія двостороннього повідомлення довше зберігається в пам'яті.

Інформація, що поступила першою, переконливіша. Остання інформація краще запам'ятовується. Ефект вторинності зустрічається рідше. Те, що забуває створює ефект вторинності у випадках, коли: 1) два повідомлення розділяє тривалий час; 2) аудиторія приймає рішення незабаром після другого повідомлення.

Бар'єри комунікації - психологічні перешкоди на шляху адекватної передачі інформації між партерами по спілкуванню.

Різновиди бар'єрів : 1) бар'єр розуміння(нерозуміння); 2) бар'єр соціально-культурних відмінностей; 3) бар'єр відношення.

1.Виникнення бар'єру розуміння зазвичай пов'язане з рядом причин як психологічного, так і іншого порядку. Він може виникнути із-за погрішностей в самому каналі передачі інформації - це так зване фонетичне нерозуміння. Бар'єр фонетичного нерозуміння породжується таким чинником, як невиразна швидка мова і мова з великою кількістю звуків-паразитів. Існують також семантичні бар'єри нерозуміння, пов'язані з відмінностями в системах значень(тезаурусах) учасників спілкування.

2.Причиною нерозуміння можуть служити бар'єри соціально-культурних відмінностей - соціальні, політичні, релігійні і професійні відмінності, які призводять до різної інтерпретації тих або інших понять, вживаних в процесі комунікації. В якості бар'єру може виступати і саме сприйняття партнера по спілкуванню як осіб певної професії, визначеної національності, статі і віку. Велике значення для зменшення бар'єру грає авторитетність комунікатора в очах реципієнта.

3.Бар'єри, стосунки - психологічні феномени, що виникають в процесі спілкування комунікатора і реципієнта, до яких можна віднести виникнення почуття неприязні, недовіри до свого комунікатора, що впливає і на передавану інформацію.

Comments are closed.