31.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ПО МІРІ ВАЖЛИВОСТІ

По мірі значущості, важливості, тривалості дії рішення бивют :

1.Стратегічні рішення глобального характеру, розраховані на тривалий термін виконання.

Різновиди стратегічних рішень : проведення кардинальних перетворень в системі управління(здійснення дій, які сприяють повній зміні обстановки, що склалася), прийняття перспективних планів, програм, проектів(як правило, термін дії таких заходів складає від 1 року до 15 років, залежно від складності і мінливості чинників, що роблять на них вплив), затвердження бюджетів, встановлення генеральної лінії дії у вигляді концепцій соціально-економічного розвитку, виробітку довготривалої економічної політики. Особливість: стратегічні рішення майже завжди бувають запрограмованими. Найчастіше містять загальні напрями діяльності. Їх реалізації передує досить довгий процес розробки, узгодження, внесення змін і коригувань.

2.Тактичні управлінські рішення пов'язані з середньостроковими проблемами, виробленням лінії дій на відносно нетривалий період часу відповідно до ситуації, що складається, у виробництві, на ринках. Тактичні рішення є способом конкретизації стратегії, втілення її в конкретні заходи, що підлягають здійсненню впродовж певного планового, програмного періоду.

Орієнтація тактичних управлінських рішень : як правило, такі рішення спрямовані на досягнення проміжних цілей, рішення завдань, сприяючих просуванню і генеральним цілям.

3.Оперативні(поточні) управлінські рішення, приймаються щодня виходячи з умов виробничої діяльності, ресурсної забезпеченості, ринкового попиту, цін, соціальних запитів, подій політичного, економічного, соціального, екологічного середовища. Особливість: оперативні рішення чуйно реагують на виникаючу непередбачену ситуацію, у зв'язку з цим їх називають ситуаційними.

Предмет оперативних рішень : організаційні заходи, термінові доручення, заповнення виникаючих втрат, збитків, поповнення бракуючих матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, коригування планових, програмних заходів, отримання поточних вигод.

Найбільшу вагу в сукупності поточних управлінських рішень мають запрограмовані рішення, оскільки оперативні рішення носять швидкоплинний, невідкладний характер, вимагають максимально швидкого виконання і негайного реагування на ситуацію.

Для роздумів:

  1. 32.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ЗА ОЗНАКОЮ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, таких, що БЕРУТЬ участь В ПРИЙНЯТТІ РІШЕННІ
  2. 30.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РІВНЕМ СТАНДАРТНОСТІ І ЗА ОЗНАКОЮ МАСШТАБНОСТІ
  3. 49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  4. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. 50.СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
  6. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  7. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  8. 52.СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  9. 33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.