29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)

Технологія узгодження проекту рішення з виконавцями(6-й етап) складається з наступних основних кроків:

Крок 1. Встановлення переліку виконавців, які братимуть участь в реалізації рішення. Визначення відповідальних осіб.

Крок 2. Доведення проекту рішення до зацікавлених осіб. Надання їм усій необхідній інформації.

Крок 3. Встановлення зацікавленими особами міри їх участі в реалізації запропонованого рішення.

Крок 4. Аналіз зацікавленими особами своїх можливостей. Якщо очевидно, що рішення реалізовується, то здійснюється перехід до кроку 7, якщо не реалізовується - здійснюється перехід до наступного кроку.

Крок 5. Обгрунтування висновку про ту, що не реалізовується.

Крок 6. Встановлення прийнятного варіанту рішення.

Крок 7. Доповідь про своє рішення керівникові групи вироблення пропозицій.

Крок 8. Підготовка проекту рішення для звіту керівникові.

Вхід 6-го етапу - отримані в результаті моделювання варіанти дій з досягнення мети і ознаки, правила вибору кращого з цих дій.

Вихід 6-го етапу - погоджений з виконавцями проекту рішення. Суть діяльності на етапі - узгодження проекту рішення з виконавцями, оцінка виконавцями тієї, що реалізовується рішення, що виробляється, і уточнення його з обліком реально имеемих ресурсів у виконавців.

Порядок роботи на етапі затвердження рішення(7-й етап) :

Крок 1. Доповідь керівників групи вироблення пропозицій керівникові(проекту) варіантів діяльності по досягненню мети, умов, в яких відбуватиметься ця діяльність, правила вибору кращого із запропонованих варіантів.

Шаг2. Вибір керівником(проекту) кращого, на його думку, варіанту з урахуванням власного досвіду, професійних знань і інтуїції.

Вірогідні випадки, коли керівник(проекту) зажадає додаткових відомостей для ухвалення рішення, допрацювати пропозиції в тому або іншому відношенні або навіть змінити їх, якщо такі дії, на його думку, сприятимуть ефективнішій діяльності.

Вхід 7-го етапу - скоординированние варіанти дій з досягнення мети і ознаки, правила вибору кращого з них з урахуванням думки виконавців.

Вихід 7-го етапу - вихід усього процесу вироблення рішення.

Суть діяльності на етапі затвердження рішення - здійснення вольового акту керівником за твердженням одного з варіантів дій, яке на погляд керівника є найбільш оптимальним в ситуації, що склалася.

Для роздумів:

  1. 28.ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ(5-Й ЕТАП)
  2. 25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)
  3. 24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ
  4. 26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)
  5. 33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
  6. 27.АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩ, що РОБЛЯТЬ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ(4-Й ЕТАП)
  7. 3. Недавні пропозиції варіантів соціалістичного економічного розрахунку
  8. 44.КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ
  9. 32.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ЗА ОЗНАКОЮ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, таких, що БЕРУТЬ участь В ПРИЙНЯТТІ РІШЕННІ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.