28.ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ(5-Й ЕТАП)

Вхід для 5-го етапу - це виходи 3-го і 4-го етапів - прогнозне моделювання процесу досягнення мети майбутньої діяльності, для управління якої і приймається рішення.

Вихід 5-го етапу - набір передбачених варіантів дій і ознаки вибору кращого з цих варіантів або оптимальний варіант дій.

Мета моделювання при виробленні рішення - отримання такої інформації про майбутній процес діяльності, яка дозволила б зробити вибір кращого варіанту цього процесу.

Порядок роботи на етапі моделювання:

1- й крок моделювання - визначається вид основного показника якості діяльності по досягненню мети.

2 - й крок - визначення видів і якості необхідних ресурсів і їх наявність.

Характеристики якості необхідних і готівкових ресурсів : 1) для виконавців - продуктивність, безпомилковість роботи, залежні від рівня навчене™, моральних, соціально-психологічних і фізіологічних характеристик; 2) для інших видів ресурсів - продуктивність, надійність і т. д.

На 3-му кроці відбувається смисловий, оперативний, вербальний опис варіантів майбутніх дій.

Виходом 3-го кроку етапу модернізації є безліч можливих варіантів дій, описаних в неформальному виді. На цьому етапі виключаються не ефективні варіанти.

Особливість 3-го кроку : за відсутності часу, на нім закінчується етап моделювання і з отриманих вербальних моделей варіантів дій здійснюється якісний, інтуїтивний вибір кращою, яка після узгодження і твердження стає рішенням.

При кількісному аналізі визначених на 3-му кроці моделювання варіантів дій, процес моделювання переходить до 4-го кроку, визначення показника або показників ефективності і системи параметрів, від яких ці показники залежать.

На 5-му кроці визначається модель. Для соціальних систем, найбільш прийнятними видами моделі майбутньої діяльності можуть бути слабо структуровані моделі.

На 6-му кроці здійснюється розробка вибраної моделі, суть якої зводитиметься до формалізації процесу діяльності, тобто до логіко-математичного опису цього процесу.

Оскільки модель, що розробляється, є прогнозною, вона повинна забезпечити прогнозне значення показників якості залежно від варіанту діяльності, що встановлюється діями, що управляють, і від прогнозних значень чинників зовнішнього середовища.

На 7-му етапі здійснюється програмування і відладка моделі. Цей крок є технічним, але при його здійсненні виявляються усі помилки, неточності, які були допущені на попередніх кроках.

8 - й крок - дослідження моделі шляхом експериментування на комп'ютерній моделі.

Для роздумів:

  1. 29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)
  2. 27.АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩ, що РОБЛЯТЬ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ(4-Й ЕТАП)
  3. 25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)
  4. 11.ПОНЯТТЯ МЕТИ
  5. 26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)
  6. 24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ
  7. 2. Тимчасова перевага як істотна властивість діяльності
  8. 48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  9. 6. Індивідуальні характеристики людської діяльності, що міняються
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.