26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)

Входом 2-го етапу є вихід 1-го : 1) мети і завдання майбутньої діяльності в результаті якої має бути вироблене рішення, основний зміст пропозиції; 2) зразковий склад виконавців; 3) терміни вироблення пропозицій.

Виходом даного етапу має бути: 1) план роботи групи вироблення пропозицій і роботи, що повністю відбиває зміст, склад групи і терміни завершення робіт; 2) система контролю ходу і якості вироблення рішення, що включає організацію контролю і сили, виконує контроль, а також організації, створені для реалізації цього етапу : група вироблення пропозицій і контролю за ходом і якістю вироблення пропозицій.

Порядок роботи на цьому етапі: 1. Планування і організація майбутньої діяльності. 2. Встановлення осіб, відповідальних за контрольні заходи. 3. Встановлення термінів проведення контрольних заходів.

Результат діяльності на цьому етапі виходить на основі уточнюваного рішення керівника. Особливість етапу : процес розробки плану вироблення рішення повинен співпадати з процесом вироблення рішення, проте методи, вживані на етапах планування, мають бути іншими: оскільки йдеться тільки про уточнення, а не про пошуки найбільш відповідного варіанту. На цьому етапі реалізуються функції планування цього процесу і організації, тобто створення реальних організацій, здатних організувати спланований, розроблений процес і здійснити контроль за ходом і якістю вироблення рішення.

Уточнення і деталізація завдань, визначення заходів, які необхідно здійснити, для досягнення поставлених цілей(3-й етап) :

1. Усвідомлення мети діяльності, для досягнення якої має бути розроблене рішення. 2. Встановлення системи завдань, які необхідно здійснити для досягнення мети. 3. Виключення з визначеної на 2-му кроці системи завдань тих, які жорстко регламентовані керівною документацією для включення їх в список завдань, що вирішуються при реалізації третьої функції управління - організації. 4. Зіставлення розробленої підсистеми завдань, що вимагають творчого рішення, з поставленою керівником на 1-му етапі. Якщо розроблена система відрізнятиметься від визначеної керівником, то необхідно надати аргументовану доповідь про нову систему завдань для її затвердження. 5. Створення підсистеми заходів, що забезпечують виконання кожної з представлених завдань. 6. Встановлення технологічної послідовності здійснення завдань і заходів.

Вхід 2-го етапу - мета діяльності і основні завдання, які необхідно здійснити для досягнення мети, поставленої керівником на першому етапі процесу вироблення рішення.

Вихід - система завдань, що забезпечують ефективне досягнення мети, і підсистеми заходів, що забезпечують виконання цих завдань з урахуванням технології їх виконання.

Для роздумів:

  1. 25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)
  2. 24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ
  3. 29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)
  4. 15.ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ І КОНТРОЛЮ
  5. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  6. 27.АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩ, що РОБЛЯТЬ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ(4-Й ЕТАП)
  7. 72.ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ
  8. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  9. 33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.