25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)

1-й етап - розумова, творча діяльність керівника.

Вхід 1-го етапу - виникла проблема або поставлене вищестоящим керівником завдання, яке необхідно утямити. Після цього слід виробити попереднє рішення на створення процесу вироблення рішення і групи вироблення пропозицій в рішення. Виходи 1 - го етапу:

•мета і завдання діяльності;

•мета, завдання і основний зміст по виробленню пропозицій;

•зразковий склад виконавців(визначення кола відповідальних осіб, які братимуть участь в розробці рішення);

•терміни вироблення пропозицій.

Виходи 1 - го етапу розпадаються на два завдання:

•перша - визначення цілей і завдань майбутньої діяльності;

•друга - попереднє рішення, засноване на інтуїції керівника, по порядку роботи, термінам і складу групи вироблення пропозицій. Суть 1-го етапу - визначення цілей і завдань майбутньої діяльності системи і вироблення попереднього рішення на створення процесу і вироблення пропозицій і управлінської цільової організації - групи вироблення пропозицій.

Дії, необхідні для визначення мети і загального змісту майбутньої діяльності :

1.Осмислення завдання(проблеми).

2.Визначення мети, завдання і загального змісту майбутньої діяльності.

3.Визначення місця організації в здійсненні задуму.

4.Встановлення видів діяльності жорстке регламентованих існуючими законами, рекомендаціями, нормами і іншою документацією.

5.Виділення завдань, що вимагають творчого рішення.

На основі рішення цієї задачі керівник приймає попереднє рішення по порядку, термінам і складу групи вироблення пропозицій.

Завдання керівника :

•визначити загальну структуру процесу вироблення рішення, його етапи, проаналізувати заходи, які необхідно виконати, щоб вирішити ці завдання(здійснити етап вироблення рішення);

•врахувати умови обстановки, в яких здійснюватиметься процес вироблення рішення, сприяти створенню максимально сприятливого клімату;

•визначити терміни вироблення і зразковий склад виконавців, а також створити систему контролю за ходом і якістю вироблення рішення. Керівник на 1-му етапі в якості основного методу використовує свій досвід, інтуїцію, проводячи лише найнеобхідніші розрахунки.

В цілому, на 1-му етапі процесу вироблення рішення визначаються цілі і завдання майбутньої діяльності по досягненню мети і приймається рішення на управління цим процесом.

This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.