23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Адміністративні(організаційно-адміністративні або організаційно-розпорядливі) методи управління створюють основні системи управління у вигляді стійких зв'язків і стосунків, положень, що регламентують права і відповідальність підрозділів і окремих працівників.

Адміністративні методи реалізуються шляхом прямої дії керівників на підлеглих: 1) через адміністративні накази; 2) на основі укладених договорів; 3) через розпорядження і вимоги; 4) статути і регламенти; 5) правила, нормативи, інструкції і інші документи, що організаційно регламентують діяльність підпорядкованих осіб.

Особливість адміністративних методів : спираються на владу керівника і є, методи владної мотивації, що базуються на примус або на можливості примусу і отримання необхідного результату, що детально описують операції.

Взаємозв'язок адміністративних і економічних методів : адміністративні і економічні методи управління мають багато спільного і дуже часто доповнюють один одного.

Соціально-психологічні методи

Суть соціально-психологічних методів : за допомогою дії на неекономічні інтереси працівників і економічних контрагентів задіяти дієвий механізм роботи.

Значення методів : впливають на потреби і інтереси індивіда і групи, їх ієрархію, активізують виконавську, творчу діяльність або спілкування.

Соціально-психологічні методи припускають використання моральних стимулів, особливих способів і умов комунікації, порівнянь і інших прийомів дії на психологічні установки і емоційну сферу психіки людей.

Різновиди соціально-психологічних методів : 1) переконання; 2) навіювання; 3) «зараження»; 4) демонстрація прикладів поведінки.

Взаємозв'язок з іншими методами: соціально-психологічні методи управління завжди доповнюють адміністративно-командні і економічні методи управління. Різновиди загальнонаукових методів управління : спостереження, експеримент, аналіз, синтез, дедукція і індукція, порівняння, оцінка, діалектика, системний і комплексний підходи. Методи конкретних наук, використовуваних в управлінні : 1. Математичні методи: мережева оптимізація, лінійне програмування, управління запасами, модель Леонтьева, метод аналізу ієрархій, методи прогнозування, методи теорії вірогідності, теорії ігор, теорії управління організованими системами і деякі інші. 2. Використовуються методи самостійних наук : економіки, соціології, психології, статистики та ін. До них відносяться послідовний аналіз, метод статистичного випробування та ін. 3. Методи педагогіки, навчання, освіти : методи пошуку, обробки і аналізу інформації, освоєння матеріалу і представлення результатів. До цієї категорії належать методи фокус-групп, мозкового штурму(мозкової атаки), кейс-стадии, ділових і ситуаційних ігор та ін.

Для роздумів:

  1. 5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
  2. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  3. 22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  4. 61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  5. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  6. 51.МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  7. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  8. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  9. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.