20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Методологія управління - схема управлінської діяльності, що припускає взаємозв'язане усвідомлення цілей, орієнтирів, а також засобів і способів їх досягнення.

Компоненти методології управління :

1.Підхід - компонент методології, визначальний вибір і використання інших її компонентів.

Різновиди підходів в управлінні: 1) системний підхід; 2) програмно-цільовий підхід; 3) проектний підхід; 4) маркетинговий підхід, орієнтований на споживача; 5) кібернетичний; 6) інформаційний; 7) гуманістичний підхід; 8) інтеграційний; 9) мережевий підхід.

2.Парадигма(від греч. paradeigma - приклад, зразок) - початкова концептуальна схема, система понять, що відтворює осмислення значних рис дійсності, модель постановки проблем і їх рішення, вибору належних методів, домінуюча в науковому співтоваристві упродовж конкретного історичного періоду і що підтверджує собою певний етап в розвитку теорії.

Сучасна парадигма управління акцентує свою увагу на людській особистості з упором на управління знаннями, на мережеві, партнерські принципи взаємодії. Проблема в управлінській діяльності - це протиріччя мети і ситуації, дозвіл якого зумовить зміну ситуації у напрямі прийнятої мети.

4.Пріоритети(від латів. prior - перший, старший) в управлінні - характеризують акценти на ті або інші сфери, з якими можуть бути зіставлені результати керованої діяльності.

5.Орієнтири - в управлінні визначаються в різних сферах як добре сприймані(якісно визначені і кількісно вимірювані) об'єкти, які дозволяють визначитися відносно мети діяльності, і можуть бути кваліфіковані по мірі співвідношення з перспективою, як стратегічні або оперативні.

6.Критерії(від греч. kriterion - засіб для судження) в методології управління - заходи оцінки. Найбільш важливими є комплексні показники, що дозволяють встановити, класифікувати, оцінити різні аспекти управлінської діяльності.

7.Альтернативи(від латів. alter - одне з двох) - можливі(зазвичай взаємовиключні) варіанти майбутніх ситуацій, ролі, цілей і дій організації, механізмів і процедур управління.

8.Процедури вибору - методики і технології оцінки альтернатив. Методологія визначає(у тому числі на базі вживаних підходів, критеріїв і т. п.), які саме процедури доцільно задіяти.

9.Засоби управління - інструменти, важелі управління. Це матеріалізовані аспекти, компоненти функцій управління, що припускають застосування конкретних методів управління.

10.Обмеження - засоби державного захисту інтересів національних товаровиробників і споживачів, а також забезпечення державних інтересів і виконання міжнародних зобов'язань.

Для роздумів:

  1. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  2. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  3. 59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  4. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  5. 60.СИТУАЦІЙНИЙ І ПРОЦЕССНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
  6. 23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  7. 54.СИСТЕМА І ЇЇ КОМПОНЕНТИ. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
  8. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
  9. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.