19.ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Зовнішнє середовище включає: 1) макрочинники - політичні, юридичні, макроекономічні, науково-технічні, соціально-культурні і т. п.; 2) чинники мікросередовища - споживачі, конкуренти, постачальники і посередники, джерела капіталу, трудові ресурси.

Політична обстановка. У останнє десятиліття політична обстановка характеризується відносною стабільністю у сфері власне політичних інститутів Росії і у відношенні до них соціальних шарів.

Юридичні чинники. До основних правових досягнень відносяться законодавчі акти, що регулюють стосунки власності, підприємництво, оподаткування, конкуренцію, захист прав споживачів, рекламу, товарні знаки та ін.

Макроекономічні чинники. Характеризуються наступними показниками: об'єми продукції промисловості і сільського господарства, валовий внутрішній продукт, індекс споживчих цін, оборот роздрібної торгівлі, розміри інвестицій в основний капітал, реальні грошові доходи населення, що розташовуються, об'єм платних послуг населенню, експорт і імпорт товарів.

Інформаційні чинники. З 90-х років XX ст. нові інформаційні технології у сфері управління організацій і структур державного управління задіяні досить широко.

Науково-технічні і технологічні чинники. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності російської науки : 1) підвищення престижності зайняття науковою діяльністю;

2)переоснащення парку наукового устаткування;

3)протидія витоку мізків.

Демографічні чинники. До них відносяться: чисельність, структура, динаміка і зайнятість населення.

Споживачі

Основні характеристики споживчої поведінки : 1) збільшення значущості особистого часу і економії зусиль на вибір і придбання товарів і послуг; 2) увага до проблем і способів охорони довкілля.

Контрагенти в цілому. Для російської економіки властива відсутність довіри економічних агентів один до одного як у внутрішніх, так і в міжнародних стосунках.

Конкуренти. Найважливішим інструментом боротьби зарубіжних конкурентів з російськими експортерами є антидемпінгове законодавство.

Постачальники і посередники. Ключовою сферою конкуренції посередників на найбільш принадних регіональних ринках Росії в найближче десятиліття стане роздрібна торгівля. У рамках цього необхідно використати сучасні технології торгового сервісу, мерчендайзинга, логістики і дистрибьюции.

Трудові ресурси - населення в працездатному віці, окрім непрацюючих інвалідів війни і праці і осіб, одержуючих пенсію за віком на пільгових умовах, особи в непрацездатному віці, зайняті в економіці. Джерела капіталу - власні засоби організації, позикові кошти(кредити банків або спеціалізованих фінансових інститутів - страхових компаній).

Типи матеріалів і технологій перебувають під впливом промислової революції, стандартизації і механізації, комп'ютеризації. Технологія є засобом, за допомогою якого ресурси виробництва перетворяться в кінцевий продукт.

Comments are closed.